การคัดเลือกติวเตอร์เรียนพิเศษที่บ้านของซีดติวเตอร์

สอนพิเศษที่บ้าน

จากประสบการณ์สอนพิเศษแบบตัวต่อตัวที่บ้าน ครูป๊อบเป็นคนคัดเลือกคุณภาพผู้สอนโดยกำหนดปัจจัยต่างๆ ดังนี้
1.อย่างแรกสุดคือดูประวัติการศึกษาว่าจบมัธยมจากที่ไหน เรียนแผนการเรียนอะไร สายวิทย์ หรือสายศิลป์ และเช็คเกรดของแต่ละวิชาอย่างละเอียดรวมถึงGPAด้วย เพื่อให้รู้ว่าติวเตอร์แต่ละคนถนัดวิชาอะไร
2.ดูการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เรียนจากคณะอะไร เอกอะไร เพื่อที่จะได้ติวเตอร์ที่มีคุณภาพตรงตามสาขาวิชานั้นๆ
3.สุดท้ายนี้ดูที่ประสบการณ์การสอนพิเศษซึ่งจะเป็นตัววัดหลักโดยครูป๊อบจะเอาติวเตอร์ที่มีประสบการณ์เท่านั้น และต้องไม่ต่ำกว่า 2ปี เพื่อติวเตอร์นั้นๆจะได้มีหลักและวิธีการสอนให้เข้าใจได้ง่าย

เช่น ถ้าต้องครูสอนพิเศษที่บ้าน GATPAT ครูป๊อบจะเลือกจากติวเตอร์ที่เคยผ่านสนามสอบนี้เป็นหลัก และดูผลสอบว่าต้องได้คะแนนที่สูง และเรียนจากมหาลัยชั้นนำเท่านั้น