การจัดห้องอ่านหนังสือ เพิ่มประสิทธิภาพการอ่าน

การจัดห้องอ่านหนังสือ เพิ่มประสิทธิภาพการอ่าน

การจัดห้องอ่านหนังสือ เพิ่มประสิทธิภาพการอ่าน

 

สำหรับการอ่านหนังสือนั้น นอกจากน้องๆ จะต้องเตรียมตัว เตรียมใจ และร่างกายให้พร้อมเพื่อประสิทธิภาพในการอ่านแล้ว การจัดห้องอ่านหนังสือให้เหมาะสมนั้นก็เป็นอีกหนึ่งกลวิธีการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการอ่านหนังสือให้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ดังนั้นบทความนี้เราจะมาแนะนำ วิธีการจัดห้องหนังสือให้เหมาะสม สำหรับการอ่านหนังสือได้อย่างได้ผลมาฝากกันครับ โดยมีวิธีการจัดห้องอ่านหนังสือให้เหมาะสมดังต่อไปนี้

  1. ไม่ควรจัดมุมอ่านหนังสือ ให้ตรงกับหน้าต่าง หรือประตู มากเกินไป เพราะมีข้อเสีย ซึ่งก็คือการรับแสงธรรมชาติมากเกินไป ส่งผลเสียต่อดวงตาโดยตรง นอกจากนั้นแล้วยังทำให้แสงแดดส่องเข้ามาโดนตัวเราอีกด้วย อีกประการหนึ่งก็คือ การจัดมุมอ่านหนังสือ ตรงกับหน้าต่างก็ยังทำให้เสียสมาธิได้ง่าย เพราะต้องเจอกับสิ่งเร้าต่างๆ นอกหน้าต่างอย่างมากมายเลยทีเดียว ดังนั้นการจัดมุมสำหรับการอ่านหนังสือให้ดี ควรห่างจากหน้าต่างพอสมควร และไม่ควรตั้งโต๊ะอ่านหนังสือให้ตรงกับหน้าต่างแบบตรงๆ
  2. ควรจัดห้องอ่านหนังสือ ให้มีแสงสว่างที่พอเหมาะ ไม่ควรมีห้องที่มืดหรือทึบเกินไป เพราะจะส่งผลเสียต่อสายตาของเราโดยตรง เนื่องจากการอ่านหนังสือต้องใช้สายตาไล่อ่านไปตามหน้าหนังสือ ดังนั้นหากมีแสงสว่างไม่เพียงพอ จะทำให้เกิดอาการปวด เมื่อยล้าที่ดวงตา และจะส่งผลเสียต่อสวายตาในระยะยาวได้ ดังนั้น หากต้องจัดห้องสำหรับอ่านหนังสือ สิ่งแรกที่ควรคำนึงถึงเลยก็คือ เป็นห้องที่มีแสงสว่างเพียงพอหรือไม่ หากมีแสงสว่างไม่เพียงพอก็อาจจะต้องพิจารณาหาแสงสว่างเพิ่มเช่นการติดโคมไฟ เพื่อช่วยให้การอ่านนั้นเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากขึ้น
  3. ไม่ควรจัดโต๊ะให้หันหลังให้ประตู เพราะประตูนั้นจะเป็นส่วนที่คนมักจะเดินผ่านกันได้บ่อยๆ ดังนั้นมันจึงเป็นส่วนที่ทำลายสมาธิให้กับน้องๆ ที่กำลังอ่านหนังสืออย่างมาก โดยมักจะมีความรู้สึกหวาดระแวง หรือมีการรบกวนจากประตูอย่างมาก และต้องหันไปมองบ่อยๆ ทำให้เสียสมาธิในการอ่านไปได้ง่ายมาก ดังนั้นหากน้องๆ จะมีการจัดห้องอ่านหนังสืออย่างมีสมาธิให้ได้ผลนั้น ควรจัดโต๊ะอ่านหนังสือ ให้อยู่ในมุมที่ไม่ต้องหันหลังให้ประตู (และไม่ควรหันหน้าให้ประตูด้วย) ซึ่งจะช่วยให้น้องๆ ไม่ต้องหวาดระแวงหรือรู้สึกรำคาญกับสิ่งที่อยู่นอกประตู
  4. หาโต๊ะที่ทำจากไม้ เพราะจะส่งผลต่อสมาธิได้ดีกว่าโต๊ะที่ทำจากโลหะ นอกจากนั้นก็ควรมีดีไซน์ ที่ใช้งานสบาย รองรับกับอิริยาบถต่างๆ เพราะมีการวิจัยของทางต่างประเทศ พบว่าโต๊ะที่ดีนั้นจะส่งผลต่อการอ่านหนังสือได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมมากครับ