การเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ใหญ่

การเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ใหญ่

การเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ใหญ่

แม้ว่าผู้ใหญ่นั้นจะเป็นวัยที่สามารถเรียนรู้อะไรได้ง่ายกว่าวัยเด็กอย่างมาก  แต่สำหรับบางวิชาเช่นเรื่องของภาษาหลายๆ คนนั้นกลับมีปัญหาในการเรียนรู้ โดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษนั้นจะมีความรู้สึกว่ายากไปหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคำศัพท์ แกรมมาร์ต่างๆ ตลอดจนทักษะด้านการฟัง การอ่าน การเขียน เป็นต้น สำหรับบทความนี้ จะมาแนะนำทริกง่ายๆ ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ที่ดีขึ้นสำหรับผู้ใหญ่ครับ เมื่อลองทำตามแล้วอาจจะทำให้เรียนภาษาอังกฤษ ได้ดีมากขึ้น

  1. เน้นความจำ กับเนื้อหาต่างๆ ในภาษาอังกฤษ โดยมุ่งฝึกทักษะด้านการฟังเป็นอันดับแรก เนื่องจาก Listening นั้นเป็นทักษะแรกๆที่ต้องฝึกเพื่อให้เข้าใจกับภาษาอังกฤษ โดยเมื่อฝึกการฟังจนช่ำชองแล้ว จะรู้สึกได้เลยว่าการเรียนภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นการท่องศัพท์ การพูด การอ่านนั้นง่ายมากขึ้นกว่าเดิม ทำให้การฝึกทักษะอื่นๆ มีประสิทธิภาพตามไปด้วย
  2. ไม่ว่าจะเป็นการฝึกทักษะแบบไหน เช่นการฟัง พูด อ่าน เขียน ฯลฯ ในช่วงแรกๆ นั้น ต้องมีการทำซ้ำอยู่ตลอด เช่นถ้าฝึกอ่านก็ต้องอ่านซ้ำๆ 2-3 รอบ เพื่อทำความเข้าใจมากขึ้น เนื่องจากการทำอะไรซ้ำๆ จะช่วยให้สมองนั้นเกิดความคุ้นเคยและกระตุ้นความจำ ให้สามารถจำได้ดีมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ควรทำอะไรซ้ำๆ เฉพาะช่วงแรกเท่านั้น ต่อมาเมื่อเรามีความชำนาญมากขึ้นแล้ว ให้เลิกการทำซ้ำ แต่ให้ทำเพียงแค่รอบเดียว เพราะการฝึกทักษะซ้ำๆ นั้นจะทำให้เราติดนิสัยได้
  3. ตั้งใจอย่างจริงจัง ในการลงมือทำ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกทักษะอะไรก็ตาม เช่น ฟัง พูด อ่าน เขียน ฯลฯ โดยเราควรฝึกให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ไม่ควรฝึกแบบฉาบฉวย ครึ่งๆ กลางๆ เพราะอาจจะทำให้ติดนิสัยและเบื่อได้ สำหรับการฝึกทักษะต่างๆ ในภาษาอังกฤษนั้นอาจจะฝึกเองก็ได้ แต่หากเริ่มต้นใหม่จริงๆ แนะนำให้ใช้บริการจากโรงเรียนสอนภาษา หรือติวเตอร์ จะพัฒนาได้ดีกว่า
  4. อย่าลืมตรวจสอบผลของการเรียนภาษาอังกฤษของเรา ด้วยการทำข้อสอบ หรือการฝึกต่างๆ เช่น การดูภาพยนตร์ การฟังเพลง การทำข้อสอบ การอ่านหนังสือ หรือสื่อภาษาอังกฤษต่างๆ ทั้งนี้เพราะว่าการเรียนภาษาอังกฤษที่ได้ผลนั้น ต้องมีการใช้อยู่เสมอ สำหรับผู้ใหญ่ที่มีการเริ่มเรียนภาษาอังกฤษอย่างจริงจัง อาจจะลองฝึกด้วยการสนทนากับชาวต่างชาติ ที่ใช้ภาษาอังกฤษดูก็ได้ครับ เพื่อเป็นการตรวจสอบความก้าวหน้าทางด้านภาษาอังกฤษของตนเอง
  5. อย่าท้อ เพราะว่าการเริ่มเรียนภาษาอังกฤษสำรหับผู้ใหญ่นั้น มักจะเกิดความท้อได้ง่าย เนื่องจากเราต้องฝึกทักษะต่างๆ ดังนั้นควรปรับทัศนคติ ในการเรียนภาษาอังกฤษ โดยคิดว่าคนอื่นเก่งได้ เราก็เก่งได้ เพราะความคิดแบบนี้จะทำให้เรานั้นมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดนั่นเองครับ