ข้อดีของการเรียนภาษาอังกฤษ

ข้อดีของการเรียนภาษาอังกฤษ

ข้อดีของการเรียนภาษาอังกฤษ

สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษนั้น มีความสำคัญมากในยุคการติดต่อสื่อสารกันในปัจจุบัน ซึ่งการเรียนภาษาอังฤษ (และภาษาอื่นๆ) นั้นจะช่วยในการพัฒนาความรู้และทักษะด้านต่างๆ ของผู้เรียนได้ นอกจากนั้นการเรียนภาษาอังกฤษ ยังมีข้อดีอื่นๆ ดังต่อไปนี้

– ช่วยทำให้ฉลาดมากขึ้น เรื่องนี้หลายๆ คนอาจจะไม่เชื่อว่าจริง แต่นักวิจัยในต่างประเทศนั้นวิจัยออกมาแล้ว ว่าการเรียนภาษาอังกฤษ (หรือภาษาอื่นๆ นอกเหนือจากภาษาหลักของตนเอง) จะช่วยกระตุ้นให้สมองนั้นมีการแปลภาษา เรียบเรียงคำและประโยค ซึ่งเป็นกระบวนการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองได้ดีนั่นเอง นอกจากนั้นยังมีการพบด้วยว่าคนที่เรียนภาษาที่ 2 ได้ดีมักจะมีแนวโน้มเรียนวิชาอื่นได้ดีอีกด้วย

– ลดโอกาส การเป็นโรค อัลไซเมอร์ หรือโรคสมองเสื่อมได้อย่างดี โดยมีงานวิจัยของต่างประเทศ ที่สนับสนุนสมมติฐานนี้ โดยมีการวิจัยพบว่า คนที่เรียนภาษาที่ 2 (ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ) นั้นจะมีความเสี่ยงในการเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้มากกว่าคนปกติหลายปีเลยทีเดียว

– การเรียนภาษาอังกฤษ และภาษาที่สองนั้น ช่วยทำให้พัฒนาทักษะด้านการทำงาน หลายๆ ด้านพร้อมกัน เพราะสมองนั้นจะเรียนรู้ได้เร็วขึ้นและประมวลผลได้เร็วมากขึ้น หากมีการเรียนหลายภาษาที่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบจากภาษาเดิม ดังนั้นปุจจุบันนี้จึงมักให้เด็กๆ นั้นเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อกระตุ้นพัฒนาการด้านต่างๆ นั่นเอง

– การช่วยกระตุ้นความจำ ทำให้จำได้ดีมากขึ้น เพราะการเรียนภาษาอังกฤษนี้จะต้องมีการจดจำเรื่องของคำศัพท์ แกรมมาร์ รูปแบบคำต่างๆ และอื่นๆ ดังนั้น การเรียนภาษาอังกฤษ นั้นเป็นกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพ ในเรื่องของความจำของสมองให้ดีมากยิ่งขึ้น

– การเรียนภาษาอังกฤษ ช่วยเพิ่มความสามารถในการตัดสินใจ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งการศึกษา และวิจัยของทางต่างประเทศ ทำให้พบว่าเมื่อมีการเรียนภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่สองที่มีความแตกต่างๆ กันนั้นจะช่วยในการพัฒนาทักษะด้านการตัดสินใจ เพราะว่าการเรียนอังกฤษ ต้องมีการตัดสลับใช้ภาษาไปมากับภาษาดั้งเดิมนั่นเอง

– การเรียนภาษาอังกฤษ ช่วยในเรื่องของการพัฒนาทักษะด้านการรับรู้และแยกแยะข้อมูล เพราะหลักการใช้งานคำต่างๆ และรูปแบบของแกรมมาร์ ในภาษาอังกฤษนั้น มีความแตกต่างจากภาษาไทยอย่างมาก ผู้เรียนต้องมีการแยกแยะคำ และความหมาย ตลอดจนเลือกใช้ประโยค สำหรับการสื่อสาร หรือการสอบอยู่เสมอ ทำให้ช่วยพัฒนาทักษะด้านนี้เพิ่มมากขึ้นนั่นเอง

– การเรียนภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่สองนั้น จะช่วยในเรื่องของหลักภาษา เช่นการเลือกใช้คำ การเรียนรู้รูปแบบของแกรมมาร์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสอบ หรือการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติได้นั่นเอง

และทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อดีของการเรียนภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่สองครับ เห็นอย่างนี้แล้วทำให้มีกำลังใจเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มหรือเปล่าครับ