ครูสอนพิเศษตัวต่อตัวที่้บ้าน เลือกยังไง

ครูสอนพิเศษสามารถช่วยในการปรับปรุง และเพิ่มความรู้ สร้างความเชื่อมั่นของการเรียน แต่การเลือกครูสอนพิเศษที่มีความสามารถ ความเอาใจใส่ และเข้าใจในตัวผู้เรียนก็ต้องมีวิธีเลือก ก่อนที่จะจ้างครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้านนั้นมีหลักโดยดูจากหลักสำคัญๆ 3อย่าง ดังนี้

1.ติวเตอร์มีการเข้าถึงและเข้าใจในตัวเด็กมากน้อยเพียงใด
หนึ่งในปัญหาที่พบมากที่สุดของการเรียนคือ “ความกลัว” ของเรื่องครูสอนพิเศษ เด็กนักเรียนส่วนใหญ่ไม่ชอบครูที่เข้มงวดมากมายกับพวกเขา สิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานที่ทำให้เรียนไปได้ไม่ดี ดังนั้นผู้ปกครองต้องหาครูสอนพิเศษที่สามารถแก้ไขจุดสำคัญของความไม่อยากเรียน และสามารถเข้าถึงตัวนักเรียนได้ซึ่งก็คือความเข้าใจในปัญหาของผู้เรียน เช่น ถ้านักเรียนไม่ชอบท่องจำ เวลาสอนพิเศษอาจมีเพลงเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการจดจำได้ และที่สำคัญครูสอนพิเศษต้องมีจิตวิทยาสำหรับเด็กเพื่อพัฒนาโครงสร้างความกลัว ความไม่อยากเรียนของผู้เรียน

2.ความสามารถของครูสอนพิเศษในแต่ละวิชาว่ามีความสามารถมากน้อยเพียงใด
ครูสอนพิเศษบางคนเป็นคนเก่ง คนฉลาด หรืออัจฉริยะ แต่ความสามารถด้านการสอน การถ่ายทอดมีเท่ากันศูนย์ซึ่งสิ่งสำคัญของครูสอนพิเศษคือ “การสอน” ผิดกับครูสอนพิเศษที่มีพรสวรรค์ด้านการสอนโดยไม่ได้เป็นคนเก่ง คนฉลาดหรือจบสูงแต่ครูเหล่านั้นก็ทำให้นักเรียนเข้าใจ และชอบการเรียน แต่การเป็นครูสอนพิเศษไม่ใช่มากจากพรสวรรณ์อย่างเดียว เพราะครูเหล่านั้นต้องมาจากการฝึกด้วยประสบการณ์การสอนปลายๆปี เสริมด้วยวิธีสอนที่สนุก และเข้าใจง่าย
ดังนั้นถ้าผู้ปกครองจ้างครูสอนพิเศษวิชาคณิตโดยเป็นรองศาสตาจารย์ ดร. ที่จบนอกมาซึ่งเป็นผู้มีความรู้จริงเรื่องคณิตศาสตร์ แต่เขาไม่สามารถเป็น “ครู” ได้ นั้นก็หมายความว่าการสอนพิเศษเป็นอันล้มเหลว เพราะฉะนั้นก่อนจ้างครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้านควรเช็คประวัติของผู้สอนทั้งประวัติการศึกษา และประวัติการสอนก่อนเพื่อให้การเรียนนั้นสำเร็จลุล่วงให้ได้มากที่สุด

3.ควรเลือกเรียนพิเศษตัวต่อตัวกับซีดติวเตอร์หรือไม่?
มันแค่เป็นตัวเลือกหนึ่งที่สามารถให้ความยืดหยุ่นเรื่องการเรียนพิเศษ ทั้งเรื่องวัน-เวลา สถานที่ ซึ่งผู้ปกครองสามารถอยู่ด้วยกับการเรียนของผู้เรียนได้ และด้านคุณภาพทางซีดติวเตอร์ซึ่งถือว่าเป็นสถาบันสอนพิเศษตามบ้านแห่งแรกๆของประเทศไทย และบวกด้วยประสบการณ์จากครูป๊อบที่สอนพิเศษตามบ้านมากว่า 10ปี เป็นผู้คัดเลือกติวเตอร์ให้ดังนั้นการจะหาติวเตอร์ที่มีความรู้ ความสามารถ และการสอนอันดีเยี่ยมไม่ใช่เรื่องยาก