ครูสอนพิเศษตัวต่อตัวอนุบาล

รับสอนพิเศษระดับอนุบาล สามารถนัดตามสถานที่ต่างๆทั่วกรุงเทพตามต้องการ
1.สอนตามเนื้อหาบทเรียนของโรงเรียน เพื่อเพิ่มความชำนาญ และเสริมทักษะให้ผู้เรียนมีการพัฒนาที่เร็วกว่าปกติ
2.แก้ไขปัญหาจากการเรียนวิชาต่างๆ ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เลข จะเป็นการสอนในวิธีเชิงปฏิบัติเพื่อสร้างการจดจำที่ยาวนาน และถูกวิธี ทั้งหัดเขียน หัดฟัง หัดพูด
3.สร้างระบบระเบียบในการอยู่ในสังคมทั้งในโรงเรียน และที่บ้าน จะเป็นการสร้างสรรค์จิตใจให้เป็นไปในทางบวก
4.เตรียมสอบเข้า ป.1 โรงเรียนชื่อดัง เช่น สาธิต อัสสัม