ครูสอนพิเศษเปิดหลักสูตรสอนพิเศษชีวะที่สอนแบบให้ท่องจำน้อยที่สุด ใช้ติวเตอร์นิสิตสอนชีวะจากจุฬาเรียนชีวะตัวต่อตัว

ด้วยที่วิชานี้เป็นอะไรที่เนื้อหาเยอะมากถึงมากที่สุด ทำให้เป็นปัญหาในการท่องจำมาก จำนี่ได้ลืมนู้น จำนู้นได้ดันลืมนี่ เพราะเหตุนี้เราจึงเปิดหลักสูตรสอนพิเศษชีวะที่สอนแบบให้ท่องจำน้อยที่สุด ใช้ความเข้าใจ และใช้เรื่องราวใช้รูปภาพในการเล่าเรื่องเพื่อให้เกิดการจดจำที่ยาวนาน

เนื้อหาหลักสูตรวิชาชีววิทยา ระดับชั้น ม.4
เทอม 1

 • บทที่ 1 เราจะศึกษาชีววิทยากันอย่างไร
 • บทที่ 2 หน่วยของสิ่งมีชีวิต
 • บทที่ 3 สารเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต
 • บทที่ 4 การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ บทที่ 5 การเจริญเติบโตและการแบ่งเซลล์

เทอม 2

 • บทที่ 1 พันธุศาสตร์
 • บทที่ 2 วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
 • บทที่ 3 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

เนื้อหาหลักสูตรวิชาชีววิทยา ระดับชั้น ม.5
เทอม 1

 • บทที่ 1 โครงสร้างและหน้าที่ของพืชมีดอก
 • บทที่ 2 การสังเคราะห์ด้วยแสง
 • บทที่ 3 การแลกเปลี่ยนก๊าซ
 • บทที่ 4 การคายน้ำและการลำเลียงสารในพืช
 • บทที่ 5 การสืบพันธุ์ของพืชมีดอก
 • บทที่ 6 การตอบสนองของพืช

เทอม 2

 • บทที่ 1 การย่อยอาหาร
 • บทที่ 2 การลำเลียงสาร
 • บทที่ 3 ภูมิคุ้มกันของร่างกาย

เนื้อหาหลักสูตรวิชาชีววิทยา ระดับชั้น ม.6
เทอม 1

 • บทที่ 1 พันธุศาสตร์
 • บทที่ 2 สารพันธุกรรม
 • บทที่ 3 เทคโนโลยีทาง DNA
 • บทที่ 4 วิวัฒนาการ ความหลากหลายทางชีวภาพ

เทอม 2

 • บทที่ 1 ระบบประสาทและฮอร์โมน
 • บทที่ 2 ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต
 • บทที่ 3 พฤติกรรม