ค่าเรียน (Online)

เรียนผ่าน Zoom Skype Line และอื่นๆ

(เป็นการสอนสด แบบตัวต่อตัว ถามโต้ตอบได้ทันที)

หลักสูตรไทย ห้องปกติ

ระดับชั้น (หลักสูตรไทย ห้องปกติ)

ค่าเรียนตัวต่อตัว

อนุบาล 1-3

200บาท/ชั่วโมง

ประถม 1-6

200บาท/ชั่วโมง

มัธยม 1-3

225บาท/ชั่วโมง

มัธยม 4-6

250บาท/ชั่วโมง

ติวเข้า ป.1

225บาท/ชั่วโมง

ติวเข้า ม.1

250บาท/ชั่วโมง

ติวเข้า ม.4

275บาท/ชั่วโมง

TGAT TPAT วิชาสามัญ

300-350บาท/ชั่วโมง

มหาวิทยาลัย

เริ่มต้น 300บาท/ชั่วโมง

ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น

เริ่มต้น 300บาท/ชั่วโมง

หลักสูตร สสวท Gifted EP MEP 2ภาษา และอื่นๆ

ระดับชั้น (หลักสูตรพิเศษ เช่น สสวท Gifted EP MEP และอื่นๆ)

ค่าเรียนตัวต่อตัว

อนุบาล 1-3

250บาท/ชั่วโมง

ประถม 1-6

250บาท/ชั่วโมง

มัธยม 1-3

275บาท/ชั่วโมง

มัธยม 4-6

300บาท/ชั่วโมง

ติวเข้า ป.1

275บาท/ชั่วโมง

ติวเข้า ม.1

300บาท/ชั่วโมง

ติวเข้า ม.4

325บาท/ชั่วโมง

มหาวิทยาลัย

เริ่มต้น 400บาท/ชั่วโมง

ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น

เริ่มต้น 300บาท/ชั่วโมง

หลักสูตร Inter

ระดับชั้น (หลักสูตร Inter)

ค่าเรียนตัวต่อตัว

K 1-3

275บาท/ชั่วโมง

Grade 1-6

Year 1-6

300บาท/ชั่วโมง

Grade 7-9

Year 7-9

325บาท/ชั่วโมง

GED

350บาท/ชั่วโมง

IGCSE

350บาท/ชั่วโมง

A-level

450บาท/ชั่วโมง

IB

450บาท/ชั่วโมง

SAT

450บาท/ชั่วโมง

SAT Subject

500บาท/ชั่วโมง

วิชาระดับมหาวิทยาลัย

(เช่น Cal Stat Finance Account Economic)

เริ่มต้น 500บาท/ชั่วโมง

อัตราค่าเรียนอาจเปลี่ยนแปลงตามคะแนนที่ต้องการ

สอบจุฬาฯ อินเตอร์

วิชาสอบจุฬาฯ อินเตอร์

ค่าเรียนตัวต่อตัว

CU-TEP

เริ่มต้น 400บาท/ชั่วโมง

CU-AAT

Math 450บาท/ชั่วโมง

CU-ATS

500บาท/ชั่วโมง

อัตราค่าเรียนอาจเปลี่ยนแปลงตามคะแนนที่ต้องการ

วิชาวัดทักษะภาษาอังกฤษ

วิชาวัดทักษะภาษาอังกฤษ

ค่าเรียนตัวต่อตัว

IELTS

เริ่มต้น 350บาท/ชั่วโมง

TOEIC

เริ่มต้น 350บาท/ชั่วโมง

TOEFL

เริ่มต้น 350บาท/ชั่วโมง

TU-GET

เริ่มต้น 350บาท/ชั่วโมง

อัตราค่าเรียนอาจเปลี่ยนแปลงตามคะแนนที่ต้องการ