ติวบัญชี มหาลัย ทุกรายวิชา

ติวเตอร์ตัวต่อตัวไปสอนถึงที่ BTSพญาไท

ติวบัญชี มหาลัย ทุกรายวิชา ติวบัญชี มหาลัย, กวดวิชาบัญชี มหาลัย,   สอนพิเศษบัญชี มหาลัย, กวดวิชาบัญชี ที่บ้าน,เรียนพิเศษบัญชี มหาลัย ตัวต่อตัว, กวดวิชามหาลัย รับติวกวดวิชาระดับมหาวิทยาลัย ทุกคณะ ทุกวิชา ทั้งภาคภาษาไทย และภาคภาษาอังกฤษ สอนพิเศษ โดย ติวเตอร์มหาลัย จากคณะต่างๆ มหาวิทยาลัย ชั้นนำของไทย อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เกษตร ศิลปากร เป็นต้น เรามีติวเตอร์ที่ถนัดเฉพาะสาขาวิชานั้นๆ คอยให้คำปรึกษา เสริมความเข้าใจให้มากขึ้น สำหรับ น้องๆ ที่ยังปรับตัวไม่ได้กับการเรียนในมหาวิทยาลัย ในทุกๆคณะ เพื่อเตรียมสอบกลาง ปลายภาค

 

วิชาบัญชีการเงิน หรือเรียกอีกอย่างว่า “บัญชีขั้นต้น” แม้ชื่อหนังสือจะเหมือนกันแต่ในเล่มจะมีบทเรียนที่แตกต่างกันบางส่วนขึ้นอยู่กับทางมหาวิทยาลัย หรืออาจจะขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้แต่ง ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยบทเรียนจะมีความแตกต่างกันบางส่วน แต่ในโครงสร้างเนื้อหาที่จำเป็นในแต่ละเล่มยังเหมือนกันค่ะ เช่นบางเล่มเรียนเรื่องสมุดรายวันเฉพาะ บางเล่มไม่มีเป็นต้น และบางมหาวิทยาลัยจะแยกหนังสือบัญชีสำหรับคณะบริหารออกมาเฉพาะจากคณะบัญชี เพราะเด็กบริหารจะเรียนบัญชีไม่ลึกเท่าคณะบัญชีค่ะ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของบทเรียนสำหรับวิชาบัญชีขั้นต้น

 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบัญชี

 •    วิเคราะห์รายการค้าและบันทึกรายการบัญชี
 •    ลงบัญชี, แยกประเภท, งบทดลอง
 •    ปรับปรุงรายการและปิดบัญชี
 •    กระดาษทำการ
 •    ธุรกิจซื้อขายสินค้า เน้น Periodic & Perpetual
 •    เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
 •    สมุดรายวันเฉพาะ
 •    เงินสดและเงินฝากธนาคาร   เน้น เงินสดย่อย & กระทบยอดเงินฝากธนาคาร

 

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

 • เข้าใจหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการจัดทำบัญชี สำหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการ
 • บันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป และผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องได้
 • หายอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภท เพื่อจัดทำงบทดลองได้