ติววิทยาศาสตร์ ม.1 ตัวต่อตัว

รับสอนพิเศษ ม.1 ตัวต่อตัว แถวMRTพหลโยธิน

ติววิทยาศาสตร์ ม.1 ตัวต่อตัว ติวพร้อมฝึกทำข้อสอบ เรียนอยากเข้าใจ สอนไม่น่าเบื่อ มีเทคนิคให้ใช้ เพิ่งเกรดได้คะแนนวิทยาศาสตร์ ม.1 เพิ่มขึ้นแน่นอน เรียนแบบตัวต่อตัวได้ใกล้ชิดกับติวเตอร์ สามารถซักถามได้ทันทีที่สงสัย ติวเตอร์มีความเป็นมืออาชีพสูงรู้ทุกเรื่องในวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 เรียนสบายๆที่บ้าน ไม่ต้องเหนื่อยเดินทาง ต้องร้อนแดด ออกไปนอกบ้านแล้วเสียเวลา ในราคาที่คุ้มค่า ติววิทยาศาสตร์ ม.1 ที่บ้าน ทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล โดยติวเตอร์เก่งๆ แบบนี้พลาดไม่ได้แล้ว

 

ติววิทยาศาสตร์ ม.1 ตัวต่อตัว กับติวเตอร์จุฬา ธรรมศาสตร์ และอื่นๆ มีประสบการณ์ติววิทย์มากก่อน รู้ลักษณะของเด็กหลายๆประเภท มีวิธีการสอนที่ทำให้เข้าใจได้ง่าย สอนพิเศษกับติวเตอร์ที่คัดเลือกตรงตามใจผู้เรียนมากที่สุด

 

เนื้อหาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1

เทอม 1

เทอม 2

บทที่ 1 หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช

1. หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

2. ลักษณะโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์

3. การลำเลียงในพืช การแพร่และการออสโมซิส

4. การสืบพันธุ์ และการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช

5. การสังเคราะห์ด้วยแสง

6. เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตของพืชในท้องถิ่น

 

บทที่ 2 สารในชีวิตประจำวัน

1. ความหมายและสมบัติของสาร

2. ประเภทของสารและการจำแนกประเภท

3. การแยกสารเนื้อผสม และสารเนื้อเดียว

4. การแยกสารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 

บทที่ 3 สารละลาย

1. ความหมายและองค์ประกอบของสารละลาย

2. ความเข้มข้นของสารละลาย

3. สมบัติการเป็นกรด-เบสของสารละลาย

4. สารที่ใช้ในการทำความสะอาด

5. ความปลอดภัยในการใช้สารในชีวิตประจำวัน

 

บทที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่

1. แรง ปริมาณสเกลาร์ และปริมาณเวกเตอร์

2. ชนิดของแรง

3. โมเมนตัมของแรง

4. ความหมายของการเคลื่อนที่ และแบบของการเคลื่อนที่

 

บทที่ 2 งานและพลังงาน

1. งานกับการคำนวณเกี่ยวกับงาน

2. พลังงานและการเปลี่ยนรูปของพลังงาน

3. พลังงานความร้อน

4. การใช้และการอนุรักษ์พลังงาน

 

บทที่ 3 บรรยากาศ

1. ส่วนประกอบของอากาศ

2. อุณหภูมิของอากาศและชั้นบรรยกาศ

3. ความดันของอากาศและความชื้นของอากาศ

4. ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ

5. อุตุนิยมวิทยาและมลภาวะในชีวิตประจำวัน

 

 

 

ติววิทยาศาสตร์ ม.1 นอกสถานที่

ติววิทยาศาสตร์ ม.1 ที่บ้าน

 

 

ติววิทยาศาสตร์ ม.1 ตัวต่อตัว