ติวสดสอนสด O-net ป.6,ม.3,ม.6

ติวเตอร์ตัวต่อตัวไปสอนถึงที่ BTSพญาไท

ติวเข้มตะลุยโจทย์ O-NET ป.6,ม.3,ม.6 ด้วยครูสอนพิเศษที่เก่งด้านการสอนแบบตัวต่อตัว สอนเข้าใจง่าย ให้น้องๆทำข้อสอบได้ในทุกๆวิชา เน้นการสอนแบบตัวต่อตัวและกลุ่มย่อย สอนกันถึงที่เลยทั้งใน กรุงเทพฯและปริมณฑลพร้อมเอกสารประกอบการติวฟรี สามารถปรึกษาทุกปัญหาของการเรียนได้จากติวเตอร์จุฬาและธรรมศาสตร์

 

ติวสดสอนสด O-net ป.6,ม.3,ม.6 จัดติวตะลุยโจทย์ทุกวิชา หรือเลือกเป็นรายวิชาได้ บอกทริคเด็ดๆที่น้องๆจะได้พบเจอที่เราที่เดียว เพื่อการสอบที่ได้คะแนนที่ดีที่สุดโดยทีติวเตอร์แยกรายวิชาเก่งเฉพาะด้าน สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม

 

O – NET คือ (Ordinary National Educational Test) หมายถึง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน เป็นแบบสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการวัดผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับในช่วงชั้นที่ 4 จัดสอบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่

1. ภาษาไทย

2. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

3. ภาษาอังกฤษ

4. คณิตศาสตร์

5. วิทยาศาสตร์

6. สุขศึกษาและพละศึกษา

7. ศิลปะ

8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

O-NET ป.6 มีคะแนนเต็มวิชาละ 100 คะแนน

– น้องๆ ป.6 มีเวลาทำวิชาละ 50 นาทีค่ะ ยกเว้น 3 วิชาหลังคือ วิชาสุขศึกษาฯ ศิลปะและการงานอาชีพ จะเฉลี่ยเหลือวิชาละ 30 นาที

– วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาเดียวที่เป็น 4 ช้อยส์ 1 คำตอบ วิชาที่เหลือจะเป็นข้อสอบช้อยส์ ผสมกับรูปแบบข้อสอบแบบอื่นๆ

– วิชาคณิตศาสตร์ มีพาร์ทอัตนัยที่น้องๆ จะต้องระบายคำตอบที่เป็นค่าตัวเลขด้วย

– กำหนดการสอบ O-NET ป.6 สอบวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557

08.30 น. – 09.20 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์

09.20 น. – 10.10 น. สอบวิชาสังคมศึกษาฯ

พัก 20 นาที

10.30 น. – 11.20 น. สอบวิชาภาษาไทย

11.20 น. – 12.10 น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ

พัก 1 ชั่วโมง

13.10 น. – 14.00 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์

พัก 20 นาที

14.20 น. – 14.50 น. สอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

14.50 น. – 15.20 น. สอบวิชาศิลปะ

15.20 น. – 15.50 น. สอบวิชาการงานอาชีพฯ

 

O-NET ม.3 มีคะแนนเต็มวิชาละ 100 คะแนน

– น้องๆ มีเวลาทำข้อสอบวิชาละ 90 นาที ยกเว้น 3 วิชาหลังคือ สุขศึกษาฯ ศิลปะและการงานอาชีพ จะมีเวลาทำวิชาละ 40 นาที

– วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาเดียวที่เป็นข้อสอบ 4 ช้อยส์ 1 คำตอบทั้งฉบับ ส่วนวิชาที่เหลือจะเป็นข้อสอบช้อยส์ผสมกับรูปแบบข้อสอบแบบอื่นๆ

– ระวังให้ดี!! วิชาศิลปะ มีทั้งที่เป็น 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ และ 4 ตัวเลือก 2 คำตอบ (ข้อที่มี 2 คำตอบ ต้องตอบทั้ง 2 ข้อถึงจะได้คะแนน)

– กำหนดการสอบ O-NET ม.3 วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2557

– วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557

08.30 น. – 10.00 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์

พัก 30 นาที

10.30 น. – 12.00 น. สอบวิชาภาษาไทย

พัก 1 ชั่วโมง

13.00 น. – 14.30 น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ

 

– วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557

08.30 น. – 10.00 น. สอบวิชาวิทยาศาสตร์

พัก 30 นาที

10.30 น. – 12.00 น. สอบวิชาสังคมศึกษาฯ

พัก 1 ชั่วโมง

13.00 น. – 13.40 น. สอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

13.40 น. – 14.20 น. สอบวิชาศิลปะ

14.20 น. – 15.00 น. สอบวิชาการงานอาชีพฯ

 

ติวสด สอนสด สอนตัวต่อตัว เริ่มต้นที่ 200บาท/ช.ม.