ติวสอบเข้าม.1 ม.4

ติวเตอร์ตัวต่อตัวไปสอนถึงที่ BTSพญาไท

ติวสอบเข้าม.1 ม.4 รับติวเตรียมความพร้อมให้น้องๆก่อนสอบ ม.1 และ ม.4 ถ้าต้องการติวเตอร์ที่สามารถปรึกษาและสอนได้ทุกรูปแบบ ทุกวิชา ติดต่อสมัครเรียนกับ SeedTutor ได้เลยครับ  เราเป็นทีมติวเตอร์ที่ส่งสอนพิเศษติวเข้าในระดับต่างๆ ที่มีผู้เรียนสอบติดในโรงเรียนชื่อดังต่างๆในกรุงเทพมากมายโดยวัดเป็นเปอร์เซ็นอยู่ที่ 95%(ระยะเวลาเรียนกับทางสถาบัน 6เดือน) ด้วยติวเตอร์สอนดีมีความเข้าใจในวิชานั้นๆและเน้นสอนเข้าใจได้ง่าย ให้น้องๆได้เรียนและสนุกได้พร้อมกัน โดยการฝึกทำโจทย์เพื่อความชำนาญ ในการทำข้อสอบต่างๆ โดยหลักสูตรและแผนการเรียนของแต่ละโรงเรียนก็จะแต่กต่างกันออกไป ซึ่งทางสถาบันก็มีเปิดรับทุกหลักสูตรทั้งหลักสูตร์ ปกติ EP iEP Gifted Inter

คอร์สกวดวิชา ติวสอบเข้า ม.1 หลักสูตร์ ปกติ EP iEP Gifted Inter
– ติวสอบเข้า ม.1 วิชา คณิตศาสตร์ ตัวต่อตัว
– ติวสอบเข้า ม.1 วิชา วิทยาศาสตร์ ตัวต่อตั
– ติวสอบเข้า ม.1 วิชา ภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว
– ติวสอบเข้า ม.1 วิชา ภาษาไทย ตัวต่อตัว
– ติวสอบเข้า ม.1 วิชา สังคมศึกษา ตัวต่อตัว

คอร์สกวดวิชา ติวสอบเข้า ม.4หลักสูตร์ ปกติ EP iEP Gifted Inter
– ติวสอบเข้า ม.4 วิชา คณิตศาสตร์ ตัวต่อตัว
– ติวสอบเข้า ม.4 วิชา วิทยาศาสตร์ ตัวต่อตั
– ติวสอบเข้า ม.4 วิชา ภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว
– ติวสอบเข้า ม.4 วิชา ภาษาไทย ตัวต่อตัว
– ติวสอบเข้า ม.4 วิชา สังคมศึกษา ตัวต่อตัว