ติวสอบ 7 วิชาสามัญ ติวสอบวิชาคณิตศาสตร์

ติวเตอร์คณิตตัวต่อตัว ลาดพร้าว

ติวสอบ 7 วิชาสามัญ ติวสอบวิชาคณิตศาสตร์ ติวตามหลักสูตร สทศ. ที่ได้กำหนดเนื้อหาตรงตามข้อสอบทุกอย่าง ครอบคลุมเนื้อหาทุกอย่าง และมีการนำข้อสอบเก่ามาติวและวิเคราะห์ให้น้องๆทราบด้วย เพื่อที่จะได้มีการเตรียมตัวที่ดี มีการเจาะข้อสอบแบบละเอียดตามสาระการเรียนรู้ในหมวดต่างๆ การติวคณิตศาสตร์ตามระบบการการสอบที่เรียกว่า 7วิชาสามัญ โดยในวิชาคณิตศาสตร์จะมีจำนวนข้อสอบ 30 ข้อ เต็ม100 คะแนน (สายวิทย์ และสายศิลป์ ใช้ข้อสอบชุดเดียวกัน) โดยมีเนื้อหาดังนี้
1.ความรู้พื้นฐาน (เซตและการดาเนินการของเซต ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน)
2.ระบบจานวน
3.เรขาคณิต
4.พีชคณิต
5.ความน่าจะเป็นและสถิติ
6.แคลคูลัส
7.ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

น้องๆที่ต้องการหาติวเตอร์สอนคณิตศาสตร์ เพื่อติวสอบ 7วิชาสามัญ สามารถติดต่อลงเรียนและจัดตารางเรียนเองได้ ทีมสอนคุณภาพจากจุฬาพร้อมเดินทางไปสอนให้น้องๆถึงที่ ด้วยความรู้ที่อัดเน้น ข้อสอบที่สรุปพร้อมเอาไปสอบ ให้น้องๆมีความพร้อมก่อนสอบ และได้คะแนนที่ดีกว่าเพื่อนๆ

ติวสอบวิชาคณิตศาสตร์