ติวสอบ SAT เรียน SAT กวดวิชา SAT Math Verbal รับติวSAT

ติวเตอร์ตัวต่อตัวไปสอนถึงที่ BTSพญาไท

ติวสอบ SAT เรียน SAT กวดวิชา SAT Math Verbal  รับติวSAT โดยตรงจากครูทีผ่านการสอบSAT มาอย่างโชคโชน รับสอนSATทั้งPART MATH และ SAT PART VERBAL สอนแบบตัวต่อตัว โดยจะส่งติวเตอร์SATสอนที่บ้าน สะดวกต่อผู้เรียนที่ต้องเดินทาง และสามารถทำความเข้าใจSAT กับการติว ได้มากกว่าเรียนเป็นClass อยาได้คะแนนSATดีๆ ครูสอนSATดีๆ สอนSATระยะสั้นๆแต่เข้าใจไว ตรงมานี้เลยครับ สถาบันSeedTutorรับสอนSATโดยเฉพาะรับรองผลการสอนจากติวเตอร์ทุกคน ไม่พอใจเปลี่ยนติวเตอร์ให้ฟรีตลอดระยะเวลาเรียน

กวดวิชาSATที่บ้าน เรามีติวเตอร์สอน sat แนะนำการสอบที่ได้ผลดีและทำให้ได้คะแนนมากที่สุด อยากได้ติวเตอร์ติว SAT แบบไหน อยากให้ไปสอนที่ไหน วัน-เวลา อะไร ยังไง…สามารถนัดได้ครับ เรียนเดี่ยวที่บ้านได้เลย ติวSATตัวต่อตัวตามบ้าน มีแนวข้อสอบที่จะติวSATให้ด้วย เพื่อความพร้อมก่อนสอบSATจริงๆ

ผลคะแนน SAT
ผู้สอบจะได้รับคะแนนแบ่งเป็น 2 ส่วนคือส่วนของ Math และส่วนของ Verbal ในแต่ละวิชานี้ จะมีระดับคะแนนอยู่ในช่วง 200 – 800 โดยระดับคะแนนเฉลี่ยของทั้งประเทศจะอยู่ในช่วงประมาณ 500 ของแต่ละวิชา หรือคะแนนรวม 1,000 อย่างไรก็ดี สถาบันการศึกษาที่มีอัตราการแข่งขันค่อนข้างสูง มักต้องการระดับคะแนนที่สูงกว่านี้มาก
ระดับคะแนนที่แต่ละสถาบันการศึกษาต้องการ จะมีความแตกต่างกันไป แต่อย่างไรก็ดี สถาบันการศึกษาเหล่านี้ ก็พิจารณาปัจจัยอื่นๆประกอบด้วย รวมถึง GPA และใบรายงานผลการเรียน จดหมาย recommendation การสัมภาษณ์ และการเขียนบทความเกี่ยวกับตัวเองของนักศึกษา นอกจากนี้ สถาบันการศึกษาทุกแห่งยังสามารถรับพิจารณาผล ACT แทนผล SAT ได้
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ SAT รวมถึงการสมัคร online: www.collegeboard.com