ติวเตอร์คณิต ม.5 Onlineตัวต่อตัว

ครูสอนพิเศษคณิตประถมออนไลน์ตัวต่อตัว

ติวเตอร์คณิต ม.5 Onlineตัวต่อตัว

ติวเตอร์คณิต ม.5 Onlineตัวต่อตัว เรียนพิเศษ เสริมความรู้ เพิ่มเกรด เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย กับทีมติวเตอร์มืออาชีพ ประสบการณ์แน่น เข้าใจทุกจุดอ่อน ออกแบบการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของนักเรียน ช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาและสามารถทำโจทย์ได้ดีขึ้น

เรารับสอนพิเศษทุกวิชา ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับเตรียมอุดมศึกษา ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ทั้งวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ฯลฯ

เรามีบริการสอนสดและสอนออนไลน์ เลือกได้ตามสะดวก สอนสดสามารถเรียนได้ทั้งที่บ้านและที่สถาบัน สอนออนไลน์สะดวก เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา

ทีมติวเตอร์ของเรามีประสบการณ์การสอนมากกว่า 10 ปี มีความรู้ความสามารถ เข้าใจเนื้อหาและวิธีการสอนเป็นอย่างดี ช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาและสามารถทำโจทย์ได้ดีขึ้น

 

หลักสูตร

 • คณิต ม.5 ไทย
 • คณิต ม.5 Gifted
 • คณิต ม.5 English Program
 • คณิต ม.5 Inter
 • คณิต ม.5 Bilingual

 

การเรียนแบบตัวต่อตัวเป็นรูปแบบการเรียนที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากมีข้อดีหลายประการ หนึ่งในนั้นคือสามารถเจาะลึกข้อสอบแต่ละข้อและอธิบายให้เข้าใจได้อย่างง่าย โดยคุณครูจะเน้นไปที่จุดที่นักเรียนยังไม่เข้าใจและช่วยแก้ไขให้ถูกต้อง ส่งผลให้นักเรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาและตอบข้อสอบได้อย่างมั่นใจ

 

นอกจากนี้ การเรียนแบบตัวต่อตัวยังให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวสูง ทำให้คุณครูสามารถเข้าถึงนักเรียนได้อย่างเต็มที่ นักเรียนสามารถถามคำถามได้ทุกเมื่อที่ต้องการ คุณครูพร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด ช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

นอกจากนี้ การเรียนแบบตัวต่อตัวยังให้ความยืดหยุ่นสูง นักเรียนสามารถวางแผนการเรียนเองได้ สามารถเลือกเวลาเรียนและสถานที่เรียนได้ตามสะดวก ช่วยให้นักเรียนสามารถจัดสรรเวลาและเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอนพิเศษคณิต ม.5 Onlineตัวต่อตัว

 

รายวิชาอื่นๆ

 • คณิตศาสตร์ ม.5
 • วิทยาศาสตร์ ม.5
 • ภาษาอังกฤษ ม.5
 • ภาษาไทย ม.5
 • ภาษาจีน ม.5
 • สังคม ม.5
 • ฟิสิกส์ ม.5
 • เคมี ม.5
 • ชีวะ ม.5

 

เรียนพิเศษคณิต ม.5 Onlineตัวต่อตัว

 

อยากติดวิศวะเรียนกวดวิชาไหนดี

หากพูดถึงสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ แน่นอนว่า จะต้องนึกถึงหนุ่ม ๆ หล่อ ๆ มาดเท่ห์ ๆ หุ่นล่ำ ๆ เดี๋ยวก่อน นั่นไม่ใช่ประเด็น สำหรับการที่เราอยากจะเรียนต่อสาขาวิชานี้ เพราะหากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความชื่นชอบกับวิชาวิศวกรรมศาสตร์ คุณจะต้องถามตัวเองก่อนว่า ตัวเองชาววิศวกรรมสาขาไหน ซึ่งเรามาดูกันว่า สาขาที่มีความเด่น ๆ นั้น มีสาขาใดกันบ้างวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า เป็นวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

วิศวกรรมการบินและอวกาศ (Aerospace Engineering) สาขานี้จะเป็นเรื่องของการวิจัย ออกแบบ และวิเคราะห์โครงสร้างรูปร่างทางพลศาสตร์ เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการบินทั้งหมด เรียนพิเศษคณิต ม.5 Onlineตัวต่อตัว

วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering) จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการ การออกแบบอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิตต่างๆ ควบคุมเครื่องจักรกลในกระบวนการผลิตสมัยใหม่

วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering) แน่นอนว่าหลัก ๆ จะศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีต่างๆ และการประยุกต์การใช้ไฟฟ้าและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering) เน้นศึกษาโดยใช้ความรู้ด้าน ฟิสิกส์ เคมี มาประยุกต์ใช้กับงานด้านกลศาสตร์ พลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหลและพลังงาน รวมถึงการออกแบบเครื่องจักรกล

วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering) คือการวางแผนและควบคุมการสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น  ถนน สะพาน ระบบขนส่ง อาคาร ระบบสุขาภิบาล ครูกวดวิชาคณิต ม.5 Onlineตัวต่อตัว

วิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering) สร้างหรือพัฒนาซอฟต์แวร์ อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน

วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering) เกี่ยวกับการออกแบบ วางแผน ควบคุมกระบวนการทางเคมี และพัฒนากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเคมีต่างๆ โดยใช้กระบวนการกายภาพ เคมี หรือชีวเคมี ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนส่วนผสม สถานะ

วิศวกรรมปิโตรเลียม (Petroleum Engineering) สาขานี้ เน้นศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนขุดเจาะและการผลิตไฮโดรคาร์บอน ซึ่งได้แก่ น้ำมันหรือก๊าช อันถือถือว่าอยู่ในภาค “ต้นน้ำ” ของอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ

ซึ่งบอกเลยว่าเลยว่า วิศวกรรมทั้ง 9 สาขานี้ เป็นสาขาที่มีผู้คนเรียนเยอะมาก แต่หากถามว่า หากเราต้องการจพเข้าวิศวกรรมเหล่านี้นั้น วิชาสามัญใดบ้างที่เราจะต้องติว เพื่อเอาไปสอบเข้ามหาวิยาลัย คำตอบคือ เอาที่แน่ ๆ ว่าจำเป็นก็คือ คณิต วิทย์ ที่จ้องเรียนทั้ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ซึ่งวิชาที่กล่าวมานั้น เป็นวิชาสำคัญที่จะส่งผลต่อคะแนนในการสอบเข้า ซึ่งหากเด็ก ๆ ที่ต้องการจะเข้าเรียนวิศวะ คะแนนของวิชาเหล่านี้ สำคัญ อย่างมาก แต่หากใครไม่แน่ใจว่าจะทำได้ดีมั้ย เราขอแนะนำให้เข้ามาที่สถาบันกวดวิชาของเรา ที่มีหลักสูตรในการสอนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ทั้งยังมีครูผู้สอนหรือติวเตอร์ที่มีคุณภาพ ทำให้การเรียนของน้อง ๆ จะมีความก้าวหน้าและสามารถสอบผ่านและเข้าไปเป็นนักศึกษาที่ดีในสาขาวิศวกรรมศาสตร์โดยแน่ ดังนั้น ต่อให้เราไม่มั่นใจว่าเราจะสอบได้ไหม การติวหรือหาสถาบันติวเตอร์ มาช่วยจะเป็นเรื่องที่ดีอย่างมาก

 

 

 

ติวเตอร์คณิต ม.5 Onlineตัวต่อตัว

สอนพิเศษคณิต ม.5 Onlineตัวต่อตัว

เรียนพิเศษคณิต ม.5 Onlineตัวต่อตัว

ครูกวดวิชาคณิต ม.5 Onlineตัวต่อตัว