ติวเพิ่มคะแนนGAT-PATปี 2557-2558

เรียนพิเศษ GAT PAT หรือ O-Net ตามบ้านตัวต่อตัว ซีคอนบางแค

ติวเพิ่มคะแนนGAT-PATปี 2557-2558 รับสอนพิเศษ ติวเสริม เตรียมสอบ PAT 1-7,GAT ไทยเชื่อมโยง,GAT ENG ติวสอนพิเศษที่บ้าน ที่ห้าง และสถานที่สะดวกนัดหมาย ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ทั่วทุกเขต สำหรับการสอบ GAT/PAT

 

GAT/PAT คืออะไร

GAT (General Aptitude Test) : ความถนัดทั่วไป

คือ การวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ แเบ่งเป็น

ส่วนที่ 1 การอ่านเชิงวิเคราะห์ การเขียนเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงวิเคราะห์

ส่วนที่ 2 การสื่อสารทางภาษาอังกฤษ

 

การสอบ GAT นั้นแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

– GAT 1 การอ่านเชื่อมโยงภาษาไทย หรือที่เรียกกันง่ายว่า GAT เชื่อมโยง ซึ่งน้อง ๆ ต้องอ่านบทความที่ให้มาแล้ววิเคราะห์หาความเชื่อมโยง ติวเน้นในเรื่องของเทคนิคการทำข้อสอบให้ได้คะแนนสูง ๆ

– GAT 2 คือการวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ การมีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษที่แน่น จะสามารถช่วยให้ทำข้อสอบ GAT ได้ ในส่วนของการติววิชาภาษาอังกฤษนี้ ติวเตอร์สามารถปูพื้นฐานต่าง ๆ ให้เข้าใจได้ง่าย พร้อมกับการให้เทคนิคการทำข้อสอบแบบเน้นๆ

 

PAT (Pr- fessi- nal and Academic Aptitude Test) : ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ

คือ ความรู้ที่เป็นพื้นฐานที่จะเรียนต่อในวิชาชีพกับศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชีพนั้นๆ

ให้ประสบความสำเร็จ มี 7 ประเภท ดังนี้ ในส่วนของการสอบ PAT หรือการสอบความถนัดทางวิชาชีพเอง ก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากันเลยทีเดียว ซึ่งข้อสอบ PAT ก็จะมีรายละเอียดและความซับซ้อนพอสมควร โดยแบ่งตามรายวิชาดังนี้

– PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

– PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

– PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

– PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

– PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

– PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

– PAT 7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ

– PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส

– PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน

– PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น

– PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน

– PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ

– PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี

 

รับสอนพิเศษที่บ้าน ติวเพิ่มคะแนนGAT-PATปี 2557-2558 ที่ห้าง และสถานที่สะดวกนัดหมาย รับสอนพิเศษทั่วทุกเขตกรุงเทพฯ เช่น ลาดพร้าว ลาดกระบัง มีนบุรี อนุเสาวรีย์ บางกระปิ บางนา บางพลี โชคชัย สามเสน ดินแดง ห้วยขวาง พหลโยธิน รัชโยธิน สาธุประดิษฐ์ ตลิ่งชัน สาทร เป็นต้