ติว IGCSE ตัวต่อตัวที่บ้าน ติวIGCSEก่อนสอบ

รับสอน Math IGCSE ตัวต่อตัว

ติว IGCSE ตัวต่อตัวที่บ้าน ติวIGCSEก่อนสอบ น้องๆที่ต้องการวุฒิระดับ ม.6 ในปีการศึกษานี้ต้องการสอบIGCSE แต่ยังไม่มีความพร้อม ทางเราสถาบันSeedTutor เปิดหลักสูตรIGCSE โดยเฉพาะที่เน้นการเรียนตามหลักสูตร เนื้อหาทั้งหมดที่ใช้สอบIGCSE

ติว IGCSE ที่บ้านเพื่อเตรียมสอบอินเตอร์หรือสอบเพื่อเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย รับประกันติวเตอร์ว่าสอนIGCSE ดีทุกคน มีแนวข้อสอบIGCSE พร้อมวิธีการทำ แนวการวิเคราะห์ ที่พร้อมสอนให้น้องๆสอบได้อย่างแน่นอน น้องๆสามารถแจ้งความต้องการได้ว่า อยากเรียนIGCSE วิชาไหน สามารถลงเรียนเป็นวิชาๆได้

IGCSE ย่อมาจาก International General Certificate of Secondary Education เป็นการสอบเพื่อรับรองคุณวุฒิของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (อายุ 15-16)ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ นักเรียนในโรงเรียนนานาชาติที่ใช้ระบบการศึกษาแบบอังกฤษจะได้เรียนเนื้อหาที่ปรากฏในข้อสอบ IGCSE ใน Year 10 และ Year 11 ซึ่งเป็นการปูพื้นฐานและเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่จะเข้าศึกษาในระดับ AS Level และ A2 Level ใน Year 12 และ Year 13 ต่อไป

IGCSE มีการออกแบบเนื้อหารายวิชาที่เป็นสากล โดยมีเป้าหมายในการกำหนดมาตรฐานทางวิชาการในระดับสูงผ่านการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติ หลักสูตร IGCSE ครอบคลุม 5 กลุ่มเนื้อหารายวิชา ดังนี้
1) ภาษา
2) ศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์
3) วิทยาศาสตร์
4) คณิตศาสตร์
5) ความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคและวิชาชีพ

New Cambridge สามารถจัดการเรียนการสอนได้เกือบทุกรายวิชาที่มีอยู่ในหลักสูตร IGCSE