ปัญหาที่น้องๆ มักเจอเป็นประจำ ระหว่างการเรียน

ปัญหาที่น้องๆ มักเจอเป็นประจำ ระหว่างการเรียน

ปัญหาที่น้องๆ มักเจอเป็นประจำ ระหว่างการเรียน

                อย่างที่รู้กันว่า น้องๆ ในวัยเรียนทุกคนนั้น ไม่มได้มีพื้นฐานที่เท่ากัน บางคนอาจจะมีพื้นฐานในด้านความรู้ ที่แน่นอยู่แล้ว และบางคนอาจจะมีพื้นที่อ่อน ซึ่งมักจะทำให้เกิดปัญหาในห้องเรียนได้ สำหรับปัญหาที่น้องๆ มักจะพบเจอได้บ่อยระหว่างการเรียนในห้องนั้นได้แก่

  1. ปัญหาเรียนตามเพื่อนไม่ทัน ปัญหานี้เป็นปัญหาระดับเบสิกมากๆ ที่พบได้บ่อยในทุกคลาส โดยอย่างที่บอกว่าทุกคนมีพื้นฐานการเรียนที่ต่างกัน และไม่เท่ากัน ดังนั้นเมื่อต้องเรียนในคลาสที่มีคนเป็นจำนวนมากนั้น แน่นอนว่าอาจเกิดความไม่เข้าใจเท่ากับเพื่อนๆ ได้ ซึ่งหมายถึงเรียนไม่ทันเพื่อนนั่นเอง นอกจากนั้นก็อาจจะสมาธิหลุดไปบ้าง ก็จะทำให้ไม่ทันเพื่อนได้เช่นกัน
  2. ปัญหาไม่กล้าถามครู ในห้องเรียน หรือในการติวแบบเป็นกลุ่ม ปัญหานี้ก็มักจะเจอได้บ่อยเช่นกัน โดยเฉพาะในห้องเรียน ที่มีนักเรียนอยู่เยอะๆ มักจะมีอาการไม่กล้าถามครู ในส่วนที่ไม่เข้าใจ อาจจะเพราะสาเหตุต่างๆ เช่นอาย หรือกลัวเพื่อนต่อว่า ทำให้สมาธิหลุดไปเลย และไม่เข้าใจตรงจุดนั้นไปเลย นอกจากนั้นเมื่อเวลาที่อาจารย์เปิดโอกาสให้สอบถามได้ นักเรียนก็มักจะไม่กล้าไปสอบถามซะอีก
  3. ปัญหาเรียนไม่ตรงประเด็น หรือเนื้อหาที่ออกข้อสอบ หลายคนมักจะพบเจอได้บ่อยกับปัญหานี้ กล่าวคืออ่านแทบตายทำโจทย์แทบตาย แต่พอเวลาไปสอบจริงๆ กลับไม่ตรงกับที่เราติวมา
  4. ปัญหาขาดความมั่นใจ ในการสอบต่างๆ นักเรียนจำนวนมาก มักจะเจอกับปัญหานี้ กล่าวคือแม้จะมีการอ่านและการเตรียมตัวมาดีแล้ว แต่เมื่อเข้าสนามสอบจริงๆ กลับเกิดอาการลน ตื่นสนามสอบ จนทำให้สอบได้คะแนนไม่ดีในที่สุด
  5. ปัญหาการดูแลไม่ถั่วถึง ของครู ในคลาสใหญ่ๆ เช่น ในห้องเรียน หรือในคลาสของโรงเรียนกวดวิชา ทำให้นักเรียนที่มีพื้นฐานไม่เท่ากันเพื่อนตามเพื่อนไม่ทัน ส่งผลทำให้ไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาของบทเรียนได้จริงๆ
  6. ปัญหาการนำความรู้ ไปต่อยอด หรือประยุกต์ใช้ไม่ได้ เป็นอีกปัญหาหนึ่ง ที่น้องๆ พบได้บ่อยมากในการเรียนในคลาส สาเหตุเกิดจากความเข้าใจในเนื้อหานั้นจริงๆ ซึ่งทำให้คิดต่อยอดไม่ได้ นำไปใช้งานไม่เป็น มักเกิดขึ้นกับวิชาคำนวณต่างๆ

หากนักเรียนเกิดปัญหาดังที่กล่าวมานี้ ควรเลือกการใช้บริการติวเตอร์ แบบตัวต่อตัวจะดีที่สุด เนื่องจากติวเตอร์แบบนี้ จะช่วยในการฝึกทักษะเนื้อหาของวิชาการ บทเรียนต่างๆ ให้แก่น้องได้แน่นมากขึ้น นอกจากนั้นยังสามารถไปพร้อมกันกับน้องๆ ได้อีกด้วย และสามารถให้เทคนิคในการเรียนรู้วิชาต่างๆ และเทคนิคในการเตรียมตัวสอบและการสอบได้ดีเช่นกัน