รับติวสอบเข้าม.4

รับติวสอบเข้าม.4

รับติวสอบเข้าม.4 รับสอนเพื่อการเตรียมตัวของน้องๆให้พร้อมก่อนสอบ เราจะทำให้น้องๆมีความพร้อมในทุกเรื่อง ทุกวิชาของข้อสอบที่ใช้สอบจริง เรื่องจากปูพื้นฐานในแต่ละวิชา แต่ละบท ให้น้องๆเข้าใจอย่างท่องแท้ถูกต้องชัดเจน และจะเสริมโจทย์แปลกๆ ข้อสอบๆยากๆอัดเพื่อเสริมเข้าไป ให้น้องๆในทำทั้งข้อสอบง่ายและยากไปพร้อมๆกัน เพื่อเป็นการสอบให้น้องๆเกิดการวิเคราะห์แล้วจะสามารถนำไปประยุคในโจทย์ข้ออื่นๆอีกต่อไป เราเน้นทำ ข้อสอบสอบเข้า ม.4 ฉบับจริง

ข้อสอบสอบเข้า ม.4

รับติวสอบเข้าม.4 วิชาคณิตศาสตร์
– เนื้อหาครอบคลุมเลขพื้นฐาน+เลขเพิ่มเติม ระดับชั้นม.ต้น
– มีเนื้อหาของระดับชั้น ม.4 เล็กน้อย
– ติวคณิตสอบเข้า จะสอนเนื้อหาของม.ปลายบางส่วน

ติววิทย์สอบเข้า ม.4
– เน้นฟิสิกส์
– เจาะข้อสอบลงลึกไปทุกๆส่วนและส่วนมากจะให้คำนวณเรื่องเครื่องทุ่นแรง
– เคมี ชีวะ
– เนื้อหาครอบคลุมในระดับชั้น ม.ต้น แต่เราจะสอบลึกมากๆ

รับติว สอบเข้าม.4 ภาษาอังกฤษ
– เน้นการอ่านจับใจความ
– แกรมม่า
– คำศัพท์แปลกๆ คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน

รับติวสอบเข้าม.4 ภาษาไทย
– เรื่องคำ ประโยค ต้องแม่น
– ภาษาที่ใช้ในแต่ละระดับ
– การแบ่งวรรคกลอน
– คำราชาศัพท์
– หลักภาษาไทยทุกเรื่อง

รับติวสอบเข้าม.4 สังคม
– เล่าข่าวสารปัจจุบันซึ่งส่วนมากหลายๆโรงเรียนจะทำประเด็นที่เป็นข่าวเอาไปออกข้อสอบ
– ภูมิศาสตร์
– ประวัติศาสตร์ เล่าเรื่องให้สนุก และน้องๆจะเกิดการจำขึ้นเอง