รับติว SAT math & verbal

ศูนย์สอนภาษาอังกฤษ ที่บ้านติวตัวต่อตัว

รับติว SAT math & verbal สอนครอบคลุมทุกเนื้อหา สามารถลงเรียนเฉพาะจุดได้ รับรองความพอใจทุกชั่วโมงของการเรียน มีความยืดหยุ่นต่อผู้เรียนสูง ทั้งเรื่อง วัน-เวลา และสถานที่ สอนข้อสอบตรงจุดที่SATออกสอบประจำ และปูพื้นฐาน โดยติวเตอร์มืออาชีพจากศูนย์ติวเตอร์ที่ไว้ใจได้ด้วยระบบคัดเลือกติวเตอร์ที่ได้มาตรฐานรายแรกด้วยการเปิดติวมากว่า10ปี กับการจัดส่งติวเตอร์ที่เป็นการติวเฉพาะด้านทั้งในส่วนของ SAT ทั้งคณิตศาสตร์ (Math) และ ภาษาอังกฤษ (Verbal) ต้องการเน้นหนักไปในทางไหนไม่ว่าจะเรียนเฉพาะเนื้อหา ปูพื้นฐาน สรุปใจความก่อนสอบ หรือติวแนวข้อสอบ SAT พาร์ทใดก็สามารถแจ้งได้เพราะติวเตอร์เราจะเป็นการติวแบบเจาะเฉพาะทาง

 

รับติว SAT Verbal (ภาษาอังกฤษ) : Reading , Grammar และ Analytical Reasoning โดยนับเป็นข้อสอบเข้าระดับอุดมศึกษาของประเทศอเมริกา เช่นเดียวกันหลายๆ มหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยก็ใช้ข้อสอบ SAT เป็นเกณฑ์การคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รับติว SAT MATH (คณิตศาสตร์) : Algebra, Arithmetic และ Geometryเนื้อหาการสอบของวิชาภาษาอังกฤษนั้นมีความเข้มข้นและเรียกได้ว่าต้องอาศัยความคุ้นเคยกับแนวข้อสอบและความจำที่ดีของนักเรียน เนื่องจากในส่วนของ Sentence Completion (Verbal) นั้น นักเรียนจะต้องเรียนรู้คำศัพท์เฉพาะของ SAT กว่า 1,000 คำ และต้องใช้ความว่องไวในการตอบข้อสอบด้วย จึงนับได้ SAT เป็นเกณฑ์ตัดสินที่มีประสิทธิภาพมาก

 

เพียงเริ่มต้นที่ 350บาท ต่อ ชั่วโมง