รับสอนติวเข้ม CU-AAT CU-TEP SMART1 GED/IGCSE

สอนพิเศษตัวต่อตัว

เปิดหลักสูตรติวเข้มเพื่อสอบตรงจุฬาฯ CU-AAT CU-TEP โดยพี่ๆจากจุฬาฯ
เปิดหลักสูตรติวเข้มเพื่อสอบตรงธรรมศาสตร์ SMART1 โดยพี่ๆจากธรรมศาสตร์
เปิดหลักสูตรสอบเทียบวุฒิมัธยมปลายของอเมริกาและอังกฤษ GED/IGCSE
และในวิชาปกติทั่วไปทางสถาบันก็รับสอน เช่น สอนพิเศษฟิสิกส์ตัวต่อตัว  เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว และในวิชาอื่นๆ

รูปแบบการสอนที่ผู้เรียนสามารเลือกได้เอง

สามารถเลือกเวลา เลือกสถานที่ และเลือกผู้สอน