รับสอนพิเศษวิทย์ ม.2 ออนไลน์ตัวต่อตัว

เรียนพิเศษวิทย์ ม.2 ออนไลน์ตัวต่อตัว

รับสอนพิเศษวิทย์ ม.2 ออนไลน์ตัวต่อตัว

รับสอนพิเศษวิทย์ ม.2 ออนไลน์ตัวต่อตัว ยินดีสอนน้องๆให้เข้าใจในบทเรียนอย่างง่ายดาย ด้วยเทคนิคการสอนที่เข้าใจง่าย เน้นให้น้องๆเข้าใจแนวคิดและหลักการของวิชาต่างๆ มากกว่าการจำสูตรหรือท่องจำเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ยังสอนวิธีการทำโจทย์อย่างเร็วด้วยวิธีลัด ช่วยให้น้องๆทำโจทย์ได้ถูกต้องและรวดเร็ว

การเรียนให้เข้าใจนั้นสำคัญกว่าการเรียนให้ได้คะแนนสูง การเข้าใจในบทเรียนจะช่วยให้น้องๆสามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้ นอกจากนี้ การเข้าใจในบทเรียนยังช่วยให้น้องๆสามารถเรียนได้เร็วขึ้นและไม่ต้องเสียเวลาทวนเนื้อหาเดิมซ้ำๆ

มีเทคนิคการสอนที่เข้าใจง่าย เน้นให้น้องๆเข้าใจแนวคิดและหลักการของวิชาต่างๆ มากกว่าการจำสูตรหรือท่องจำเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ยังสอนวิธีการทำโจทย์อย่างเร็วด้วยวิธีลัด ช่วยให้น้องๆทำโจทย์ได้ถูกต้องและรวดเร็ว

 

หลักสูตร

 • วิทย์ ม.2 ไทย
 • วิทย์ ม.2 Gifted
 • วิทย์ ม.2 English Program
 • วิทย์ ม.2 Inter
 • วิทย์ ม.2 Bilingual

 

วิทยาศาสตร์เป็นวิชาสำคัญวิชาหนึ่งสำหรับเด็กทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา เนื่องจากเป็นวิชาที่เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา ช่วยให้เด็กเข้าใจโลกรอบตัวได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับวิชาอื่นๆ อีกด้วย

ครูสอน สถาบันกวดวิชาคุณภาพ เข้าใจถึงความสำคัญของวิชาวิทยาศาสตร์ จึงได้เปิดหลักสูตรติววิทยาศาสตร์ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของเด็กยุคใหม่ หลักสูตรของเราครอบคลุมเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ทั้งหมด ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา โดยเน้นที่ความเข้าใจและสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริง

นอกจากนี้ หลักสูตรของเรายังให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับเด็กยุคใหม่ เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะการคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เด็กสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ เรียนพิเศษวิทย์ ม.2 ออนไลน์ตัวต่อตัว

 

รายวิชาอื่นๆ

 • คณิตศาสตร์ ม.2
 • วิทยาศาสตร์ ม.2
 • ภาษาอังกฤษ ม.2
 • ภาษาไทย ม.2
 • ภาษาจีน ม.2
 • สังคม ม.2
 • ฟิสิกส์ ม.2
 • เคมี ม.2
 • ชีวะ ม.2

 

เรียนพิเศษวิทย์ ม.2 ออนไลน์ตัวต่อตัว

 

อยากติดวิศวะเรียนกวดวิชาไหนดี

หากพูดถึงสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ แน่นอนว่า จะต้องนึกถึงหนุ่ม ๆ หล่อ ๆ มาดเท่ห์ ๆ หุ่นล่ำ ๆ เดี๋ยวก่อน นั่นไม่ใช่ประเด็น สำหรับการที่เราอยากจะเรียนต่อสาขาวิชานี้ เพราะหากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความชื่นชอบกับวิชาวิศวกรรมศาสตร์ คุณจะต้องถามตัวเองก่อนว่า ตัวเองชาววิศวกรรมสาขาไหน ซึ่งเรามาดูกันว่า สาขาที่มีความเด่น ๆ นั้น มีสาขาใดกันบ้างวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า เป็นวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ติวเตอร์วิทย์ ม.2 ออนไลน์ตัวต่อตัว

วิศวกรรมการบินและอวกาศ (Aerospace Engineering) สาขานี้จะเป็นเรื่องของการวิจัย ออกแบบ และวิเคราะห์โครงสร้างรูปร่างทางพลศาสตร์ เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการบินทั้งหมด

วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering) จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการ การออกแบบอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิตต่างๆ ควบคุมเครื่องจักรกลในกระบวนการผลิตสมัยใหม่

วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering) แน่นอนว่าหลัก ๆ จะศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีต่างๆ และการประยุกต์การใช้ไฟฟ้าและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ครูกวดวิชาวิทย์ ม.2 ออนไลน์ตัวต่อตัว

วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering) เน้นศึกษาโดยใช้ความรู้ด้าน ฟิสิกส์ เคมี มาประยุกต์ใช้กับงานด้านกลศาสตร์ พลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหลและพลังงาน รวมถึงการออกแบบเครื่องจักรกล

วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering) คือการวางแผนและควบคุมการสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น  ถนน สะพาน ระบบขนส่ง อาคาร ระบบสุขาภิบาล

วิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering) สร้างหรือพัฒนาซอฟต์แวร์ อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน

วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering) เกี่ยวกับการออกแบบ วางแผน ควบคุมกระบวนการทางเคมี และพัฒนากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเคมีต่างๆ โดยใช้กระบวนการกายภาพ เคมี หรือชีวเคมี ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนส่วนผสม สถานะ

วิศวกรรมปิโตรเลียม (Petroleum Engineering) สาขานี้ เน้นศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนขุดเจาะและการผลิตไฮโดรคาร์บอน ซึ่งได้แก่ น้ำมันหรือก๊าช อันถือถือว่าอยู่ในภาค “ต้นน้ำ” ของอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ

ซึ่งบอกเลยว่าเลยว่า วิศวกรรมทั้ง 9 สาขานี้ เป็นสาขาที่มีผู้คนเรียนเยอะมาก แต่หากถามว่า หากเราต้องการจพเข้าวิศวกรรมเหล่านี้นั้น วิชาสามัญใดบ้างที่เราจะต้องติว เพื่อเอาไปสอบเข้ามหาวิยาลัย คำตอบคือ เอาที่แน่ ๆ ว่าจำเป็นก็คือ คณิต วิทย์ ที่จ้องเรียนทั้ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ซึ่งวิชาที่กล่าวมานั้น เป็นวิชาสำคัญที่จะส่งผลต่อคะแนนในการสอบเข้า ซึ่งหากเด็ก ๆ ที่ต้องการจะเข้าเรียนวิศวะ คะแนนของวิชาเหล่านี้ สำคัญ อย่างมาก แต่หากใครไม่แน่ใจว่าจะทำได้ดีมั้ย เราขอแนะนำให้เข้ามาที่สถาบันกวดวิชาของเรา ที่มีหลักสูตรในการสอนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ทั้งยังมีครูผู้สอนหรือติวเตอร์ที่มีคุณภาพ ทำให้การเรียนของน้อง ๆ จะมีความก้าวหน้าและสามารถสอบผ่านและเข้าไปเป็นนักศึกษาที่ดีในสาขาวิศวกรรมศาสตร์โดยแน่ ดังนั้น ต่อให้เราไม่มั่นใจว่าเราจะสอบได้ไหม การติวหรือหาสถาบันติวเตอร์ มาช่วยจะเป็นเรื่องที่ดีอย่างมาก

 

 

 

รับสอนพิเศษวิทย์ ม.2 ออนไลน์ตัวต่อตัว

เรียนพิเศษวิทย์ ม.2 ออนไลน์ตัวต่อตัว

ติวเตอร์วิทย์ ม.2 ออนไลน์ตัวต่อตัว

ครูกวดวิชาวิทย์ ม.2 ออนไลน์ตัวต่อตัว