รับสอนพิเศษสังคม ม.3

รับสอนพิเศษ ม.3 ตามบ้าน ปิ่นเกล้า-ตลิ่งชัน

รับสอนพิเศษสังคม ม.3 สอนด้วยความเข้าใจ ลดการจดจำให้น้อยที่สุด ถึงต้องจำเราก็มีวิธี มีทริคในการจำ เรามีการเตรียมพร้อมทั้งเนื้อหา ม.ต้น และสอบเข้า ม.4 เพื่อน้องๆโดยเฉพาะ มีการฝึกทำโจทย์สังคม ม.3 น้องๆ ที่ต้องการเรียนพิเศษสังคม ม.3 สามารถจองคอร์สติวเตอร์ได้เลย เปิดรับจองทุกช่วงเปิดเทอม-ปิดเทอม รับสอนสังคม ม.3 มีทั้งกลุ่มย้อย และเรียนตัวต่อตัว
เนื้อหาวิชาสังคม ม.3

 • กฎอุปสงค์ อุปทาน
 • การบริหารจิต เจริญปัญญา และบทสวดมนต์
 • การเงินและธนาคาร
 • การเมือง การปกครอง และกฏหมาย
 • กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
 • ข้อสอบและเฉลย
 • ประชากรกับสิ่งแวดล้อม
 • ประวัติศาสตร์และเหตุการณ์สำคัญของโลก
 • ประวัติศาสตร์ไทย
 • ประเพณี และวัฒนธรรม
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • พระมหากษัตริย์ไทย
 • พุทธประวัติ และชาดก
 • ภูมิศาสตร์และท้องถิ่น
 • ภูมิศาสตร์โลก
 • มนุษย์กับสังคม
 • ลักษณะทางกายภาพเชิงภูมิศาสตร์
 • วันสำคัญ
 • ศาสนาอื่นๆ
 • หลักธรรม จริยธรรมและการทำความดี
 • องค์กรและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
 • องค์กรและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • เครื่องมือทางประวัติศาสตร์
 • เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
 • เวลา และการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
 • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
 • เศรษฐศาสตร์และระบบเศรษฐกิจ
 • แรงงงานและปัญหาเศรษฐกิจ