รับสอนพิเศษอังกฤษ ป.1

สอนพิเศษภาษาไทยอนุบาลตามบ้าน รังสิต

รับสอนพิเศษอังกฤษ ป.1 รับติวเสริมความพร้อมช่วงปิดเทอม และเปิดเทอม เพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษให้บุตรหลายของท่าน ทั้งการสื่อสาร การอ่าน การเขียน ซึ่งทางผู้ปกครองสามารถเลือกได้ว่าให้ทางสถาบันสอนแบบไหน และบริการรับสอนพิเศษอังกฤษ ป.1 ถึงที่บ้าน พร้อมให้ทางผู้ปกครองเลือกวัน เวลา เรียนเองได้ตามสะดวก

ติวเตอร์สอนอังกฤษ ป.1 จะเป็นครูสำหรับเด็กเล็กที่มีความเข้าใจในเด็กวัยนี้เป็นพิเศษ สามารถสอนด้วยวิธีง่ายๆที่ทำให้น้องๆเข้าใจและสนุกไปพร้อมๆกัน โดยหลักสูตรการเรียนพิเศษภาษอังกฤษ ป.2 นี้จะมีการแทรกการคิดในเชิงพัฒนาIQ EQ อีกด้วย รับรองได้เลยว่าเรียนกับเราแล้ว บุตรหลานของท่านจะได้รับความรู้ดีๆอย่างแน่นอน

นอกเหนือจากที่สถาบัน จะเปิดสอนพิเศษสำหรับเด็กเล็กแล้ว ที่นี่ยังเปิดรับดูแลเด็กเล็ก ตั้งแต่อายุ 2 ขวบครึ่งขึ้นไปอีกด้วย ซึ่งที่นี่จะคอยดูแลเด็กๆ ในเรื่องของ การเรียนการสอนก่อนวัยเรียน ฝึกทักษะการพัฒนาด้านต่างๆ อาทิ สมาธิ ความจำ การ พูด คิด อ่าน เขียน เบื้องต้น รวมถึงฝึกความกล้าแสดงออก และยังมีกิจกรรมเสริมทักษะ ต่างๆ ที่เตรียมความพร้อมให้เด็กเล็กสำหรับการเรียนในระดับชั้นอนุบาล จนถึงชั้นป.1 ด้วย

เปิดสอนพิเศษแก่เด็กเล็กระดับชั้นอนุบาล ประถม วิชาที่เปิดสอนได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษา อังกฤษ โดยมีเทคนิคการสอนที่เข้าใจง่าย ด้วยการจัดหมวดหมู่ของเนื้อหาในแต่ละวิชาให้ง่ายต่อการจดจำของเด็กๆ วิชาที่ครูให้ความสำคัญและ เน้นมากเป็นพิเศษ ก็คือ วิชาภาษาอังกฤษ และภาษาไทย เพราะ เป็นวิชาพื้นฐานที่น้องๆ หนูๆ ในวัยนี้จะต้องอ่านออก เขียนได้คล่อง และรู้จักคิดอย่างถูกวิธี ที่สำคัญ “SeedTutor” ยังการันตีด้วยว่า “เด็กๆ ที่เรียนจากที่นี่จะสามารถอ่านได้ถูกต้อง ออกเสียงได้ชัดเจน

 

ด้วยราคาเริ่มที่ 200บาท/ช.ม.

(พร้อมเอกสาร และค่าเดินทางรวมหมดแล้ว)