รับสอนพิเศษ “คณิตศาสตร์”

รับสอนพิเศษ “คณิตศาสตร์”

รับสอนพิเศษ “คณิตศาสตร์” โดยนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ อดีตนักเรียนส่งเสริมโอลิมปิควิชาการสาขาคณิตศาสตร์

สอน 3 ระดับดังนี้
ระดับ – ประถมเพื่อเตรียมสอบเข้า ม.1 ภาคปกติ Gifted และ English Program
ระดับ – ม.ต้น เพื่อเพิ่มเกรด และ สอบเข้า ม.4
ระดับ – ม.ปลาย เพื่อเพิ่มเกรด เตรียมสอบ กสพท. PAT 2  วิศวะ อินเตอร์ จุฬาฯ และสอบตรงทุกคณะ

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ

สอนตั้งแต่ปูพื้นฐาน จนถึงระดับสอบแข่งขัน มี Pretest ก่อนการเรียน และ สอบวัดผลทุกครั้งหลังจบแต่ละบท

รับสอนพิเศษ “ภาษาอังกฤษ” สอนGrammar, Writing, Reading Comprehension, Conversation แถมด้วย Frequently Vocabulary Lists เพื่อเป็นการเตรียมตัวสอบ TOEFL, SAT, CU-TEP, CU-ATT, TU-GET etc.  สำหรับน้องประถมพี่จะเน้นทางด้านการพัฒนาการทางภาษาเชิงวิชาการเพื่อการสอบเข้าและทักษะทางการสื่อสารสามารถระบุได้ว่าต้องการเรียน Sectionไหนโดยการสอนจะสอนเป็นภาษาอังกฤษล้วนนะคะ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ, Exchange program, เข้าเรียนในหลักสูตร 2 ภาษา ของทุกสถาบัน รับสอนแบบเดี่ยว/คู่/กลุ่มสอนตั้งแต่ระดับประถมถึงมัธยมปลาย