รับสอนพิเศษ TOEFL ตามบ้าน

น้องๆคนไหนที่รู้สึกว่าพื้นฐานภาษาอังกฤษไม่ได้ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน หรือไม่มีความมั่นใจในวิชานี้ ทางสถาบันยินดีเป็นครูสอนพิเศษเพื่อปรับพื้นฐาน และวัดความพร้อมก่อนสอบเพื่อเช็คความพร้อมก่อนสอบจริง(ค่าสอบแต่ละครั้งก็ไม่ถูกนะครับ ^^) โดยทีมครูสอน TOEFL จะเป็นติวเตอร์พิเศษที่ผ่านสนามสอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 100 ดังนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องความเก่ง ส่วนเรื่องการสอบครูป๊อบคัดเลือกแล้วอย่างดีพร้อมที่จะส่งไปสอบถึงที่ได้ตามต้องการ

ตารางเปรียบเทียบคะแนน

TOEIC
TOEFL Paper
TOEFL CBT
The Computer-Based Test
TOEFL IBT
Internet-Based Test
IELTS
0 – 250
0 – 310
0 – 30
0 – 8
0 – 1
310 – 343
33 – 60
9 – 18
1 – 1.5
255 – 400
347 – 393
63 – 90
19 – 29
2 – 2.5
397 – 433
93 – 120
30 – 40
3 – 3.5
405 – 600
437 – 473
123 – 150
41 – 52
4
477 – 510
153 – 180
53 – 64
4.5 – 5
605 – 780
513 – 547
183 – 210
65 – 78
5.5 – 6
550 – 587
213 – 240
79 – 95
6.5 – 7
785 – 900
590 – 637
243 – 270
96 – 110
7.5 – 8
905 – 990
640 – 677
273 – 300
111 – 120
8.5 – 9
Top Score
990
677
300
120
9