รับสอนพิเศษIGCSEติวสดที่บ้านตัวต่อตัว

สถาบันกวดวิชา IGCSE ตัวต่อตัว

รับสอนพิเศษIGCSEติวสดที่บ้านตัวต่อตัวทุกวิชาทุกระดับ ทุกหลักสูตร Thai,Inter,EP,Gifted รับสอนพิเศษ ที่บ้าน ที่ห้าง ในโรงเรียน และทุกสถานที่สะดวกนัดหมาย ทั่วทุกเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

IGCSE หรือ International General Certificate of Secondary Education เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถของนักเรียนที่เรียนหลักสูตรนานาชาติ โดยเป็นมาตรฐานจากประเทศอังกฤษ โดยที่นักเรียนที่สามารถสอบผ่าน 5 รายวิชาโดยได้เกรดมากกว่า C จะถือว่าสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย (High School) ซึ่งการให้คะแนนจะแบ่งเป็น 8 ระดับ คือ A* (อ่านว่า A Star) A B C D E F G เรียงจากคะแนนดีไปคะแนนน้อย สำหรับรายวิชาที่เปิดสอบมีมากกว่า 70 วิชา แบ่งเป็นกลุ่มรายวิชาดังนี้

 •    Group I: Languages :
 •    Group II: Humanities and Social Sciences
 •    Group III: Sciences
 •    Group IV: Mathematics
 •    Group V: Creative, Technical and Vocational

การสอบ IGCSE มีการจัดสอบมากกว่า 140 ประเทศทั่วโลก โดยของประเทศไทยมีศูนย์สอบกลางที่สถาบัน British Council และยังสามารถสอบที่โรงเรียนนานาชาติชั้นนำได้อีกด้วย

 1. รับสอนพิเศษ ปรับพื้นฐาน ติวสอบ IGCSE MATH
 2. รับสอนพิเศษ ปรับพื้นฐาน ติวสอบ IGCSE SOCIAL
 3. รับสอนพิเศษ ปรับพื้นฐาน ติวสอบ IGCSE SCIENCE
 4. รับสอนพิเศษ ปรับพื้นฐาน ติวสอบ IGCSE CHAINESE
 5. รับสอนพิเศษ ปรับพื้นฐาน ติวสอบ IGCSE PHYSIC
 6. รับสอนพิเศษ ปรับพื้นฐาน ติวสอบ IGCSE BIOLOGY
 7. รับสอนพิเศษ ปรับพื้นฐาน ติวสอบ IGCSE CHEMESTIC