รับสอนแคลคูลัส1 และแคลคูลัส2

รับสอนเคมีตัวต่อตัว ลาดปลาเค้า

รับสอนแคลคูลัส1 และแคลคูลัส2 เป็นการติววิชาของระดับมัธยม และมหาลัย (ป.ตรี) ถ้าน้องๆยังหาที่เรียนแคลไม่ได้ หรือไม่รู็ว่าจะเรียนแคลคูลัสที่ไหนดี ทางซีดติวเตอร์ขอเสนอรับสอนแคลคูลัวด้วยติวเตอร์ และคณะครู-อาจารย์ จากจุฬา ธรรมศาสตร์ ลาดกระบัง มหิดล เกษตรศาสตร์ เป็นทีมสอน โดยทุกหลักสูตรจะเน้นเป็นการสอนพิเศษแบบตัวต่อตัว หรือกลุ่มย่อย (เรียนกลุ่มย่อย 3-4คน) สามารถนัดวัน-เวลา สถานที่ ได้เลย
สมัครเรียนแคลคูลัส โทรติดต่อได้ตลอด 24ชั่วโมง

– คณิตศาสตร์เบื้องต้น
– คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์
– เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
– เศรษฐศาสตร์จุลภาค1,2
– เศรษฐศาสตร์มหภาค1,2
– เศรษฐศาสตร์แรงงาน
– การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
– การเงินธุรกิจ
– สถิติเบื้องต้น
– สถิติธุรกิจ
– เศรษฐศาสตร์การจัดการ
– แคลคูลัส 1
– การจัดการทางการเงิน