สอนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.3 – ม.6 2558

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตัวต่อตัว บางรัก

สอนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.3 – ม.6 2558 เพื่อการเรียนทางภาษาอังกฤษที่ดี ได้เสริมทักษะทางภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับ ม.3-ม.6 สอนแบบพัฒนาความเข้าใจ ให้ผู้เรียนไม่ลืมง่ายๆ เข้าใจในเนื้อหาอย่างจริงจัง เน้นการสอนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.3 – ม.6 ตัวต่อตัว ติวเตอร์สอนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.3 จะเดินทางไปสอนสอนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.3 ที่บ้านของน้องๆเลย

 

เนื้อหาไหนที่สำคัญ จะสอนจนกว่าเข้าใจ มีครูสอนภาษาอังกฤษโดยตรงสามารถอธิบายโดยใช้หลักทางจิตวิทยาในการสอนเข้าช่วย แก้ปัญหาทุกจุดที่สับสนค่ะ สอนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.3 นอกสถานที่ หรือที่ๆผู้เรียนต้องการ โดยครูสอนพิเศษจากจุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล ศิลปากร ที่มากประสบการณ์ สอนเก่ง สอนดี นักเรียนติดตรึม จะเดินทางไปสอนพิเศษให้ที่บ้านเลยค่ะ อยากได้ครูสอนพิเศษแนวไหน สอนสนุก สอนตลก สอนเข้าใจง่าย รับรองทุกคนสอนเก่ง ไปสอนที่บ้าน ให้ครูสอนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.3 จากสถาบันของเราไปสอนเลย รับรองว่าเก่งขึ้น เข้าใจมากกว่าเดิมแน่นอนค่ะ

 

เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.3

เทอม 1

บทที่ 1. Must be/cant be/ sounds (like)

บทที่ 2. For/since

บทที่ 3. Stative verbs

บทที่ 4. Word order of adjectives

บทที่ 5. Comparatives with a little/ a lot

บทที่ 6. Question tags

บทที่ 7. Im sorry/Im afraid

บทที่ 8. Past continuous and past simple for interrupted plans

 

 

เทอม 2

บทที่ 1. If/will

บทที่ 2. Be sure /know how to + verb

บทที่ 3. Ask/want/tell

บทที่ 4. Will for prediction/indecision

บทที่ 5. Indirect speech

บทที่ 6 Have been

บทที่ 7. Relative clauses

บทที่ 8. Decided/thought/felt + would