สอนพิเศษมหาวิทยาลัยตามบ้าน

เรียนพิเศษแคลคูลัสตัวต่อตัว

 

 

เปิดรับติวตั้งแต่วิชาหลักวิชาเสริม โดยแต่ละคณะจะรุ่นพี่หรือศิษเก่าเป็นผู้สอนเพื่อที่จะได้รู้เนื้อหาวิชานั้นๆ และถ่ายทอดออกมาได้อย่างถูกต้องเปิดรับสอนของทุกมหาวิทยาลัยทั้งภาคไทย และภาคอินเตอร์(Inter)

 

หลักสูตรระดับมหาวิทยาลัย

  • ติวเตอร์ติวสอบกลางภาค และปลายภาค
  • ติวสอบวิชาบัญชี
  • ติวสอบสถิติ
  • ติวสอบแคลคูลัส
  • ติวสอบบริหารธุรกิจ
  • ติวสอบเคมี
  • ติวสอบฟิสิกส์
  • ติวสอบกลศาสตร์
  • ติวสอบกฎหมาย

 

เรียนพิเศษสถิติตัวต่อตัว

* อัตราค่าเรียนขึ้นอยู่กับสถานที่ และระยะทาง โปรดเช็คค่าเรียนทาง Line

 

เรียนพิเศษแคลคูลัสตัวต่อตัว

เรียนพิเศษสถิติตัวต่อตัว

สอนพิเศษสถิติตัวต่อตัว

สอนพิเศษแคลคูลัสตัวต่อตัว