สอนพิเศษวิชาฟิสิกส์

วิชาฟิสิกส์เป็นอีกวิชาหนึ่งในสายการเรียนแผนวิทย์-คณิต ที่เป็นตัวฉุดเกรด วิชานี้จำเป็นมากถ้าต้องการเรียนวิศวฯ เนื้อหาของวิชานี้จะค่อยข้างยาก และมีสูตรใหม่ๆให้รู้จักอีกเยอะแยะ
ฟิสิกส์เป็นอีกวิชาหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายๆเลข เนื้อหาจะมีการคำนวนซะส่วนใหญ่ ถ้าใครไม่ชอบเลขก็คงจะไม่ชอบวิชานี้ด้วยแน่ๆ
ทางซีดติวเตอร์สถานบันสอนพิเศษฟิสิกส์ที่มีทีมสอนจากพี่ๆคณะวิศวฯจุฬา และเทคโนโลยีพระจอมเกล้ามาสอนกันถึงที่บ้าน โดยมีลักษณะการสอนที่เน้นความเข้าใจเป็นหลัก และเน้นวิเคราะห์โจทย์ เพื่อให้คุณภาพการสอนนั้นนำไปทำข้อสอบได้แบบง่ายๆ
โดยวิชานี้จะเริ่มเรียนกันในช่วงมัธยมปลาย

  • สอน ฟิสิกส์ ม 4
  • สอน ฟิสิกส์ ม 5
  • สอน ฟิสิกส์ ม 6

 

เนื้อหาฟิสิกส์ ม.4
– บทที่ 1 บทนำ
– บทที่ 2 การเคลื่อนที่แนวตรง
– บทที่ 3 แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่
– บทที่ 4 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
– บทที่ 5 งานและพลังงาน
– บทที่ 6 โมเมนตัมและการดล
– บทที่ 7 การเคลื่อนที่แบบหมุน
– บทที่ 8 สภาพสมดุล

บทที่ 2 การเคลื่อนที่แนวตรง
1 การบวกเวกเตอร์ด้วยวิธีหางต่อหัว
2.ภาพฉายของเวกเตอร์ 3 มิติ ในระนาบ 2 แกน
3 กราฟระหว่างการกระจัดกับเวลา
4.ลักษณะกราฟ s-t , v-t เมื่อ a-t เปลี่ยนแปลง
5 การแปลงกราฟจาก s-t เป็น v-t และ a-t
6.แบบฝึกหัดการแปลงกราฟการเคลื่อนที่
7 การกระดอนของลูกบอลที่มีความยืดหยุ่นต่างกัน

บทที่ 3 แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่
1 สามเหลี่ยมตรีโกณมิติ ค่า sin cos tan
2 แรงที่ใช้ในการผลักวัตถุ
3 แรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจลน์
4 การไถลขึ้นตามพื้นเอียง
5 ระบบรอก
6 กฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน
7.แรงดึงดูดระหว่างดาว

บทที่ 4 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
2 แนวการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์พร้อมระบบพิกัด
3 การเคลื่อนที่แบบวงกลม
4 การเคลื่อนที่แบบมีความเร่งในหลายแนว
5 การเคลื่อนที่ของลูกบอลบนพื้นที่หมุนเป็นวงกลม
6 การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิกของวัตถุติดสปริง
7 คาบของการเคลื่อนที่แบบ SHM ของเพนดูลัม
8 แรงกระทำกับการแกว่งชิงช้า
9 เปรียบเทียบ SHM กับการเคลื่อนที่แบบวงกลม
10 ตำแหน่งของการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก
11 ความเร็วของการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก
12 กราฟการกระจัดกับเวลาของการเคลื่อนที่แบบ SHM
13 การเคลื่อนที่แบบ SHM อย่างมีแรงต้าน

บทที่ 5 งานและพลังงาน
1 งานเนื่องจากการย้ายวัตถุจากตำแหน่งอ้างอิง
2.งานในการยืดสปริง
3 การเปลี่ยนพลังงานศักย์โน้มถ่วงเป็นพลังงานจลน์
4 การเปลี่ยนพลังงานศักย์ยืดหยุ่นเป็นพลังงานจลน์
5 พลังงานของวัตถุติดปลายสปริงเคลื่อนที่แบบ S.H.M
6 กราฟพลังงานของการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก
7 พลังงานของการเคลื่อนที่แบบ S.H.M
8 แรงพลังงาน และพลังงานความร้อนจากการเสียดทาน

บทที่ 6 โมเมนตัมและการดล
1 การชนใน 1 มิติ และ2 มิติ
2 การชนแบบยืดหยุ่น
3 การชนแบบไม่ยืดหยุ่น

บทที่ 7 การเคลื่อนที่แบบหมุน
1 การหมุนรอบจุดศูนย์กลาง
2 การหาตำแหน่งศูนย์กลางมวลของ 2 อนุภาคใน 1 มิติ
3 อัตราเร็วเชิงมุม
4 ทอร์ก
5 การหมุนเนื่องจากทอร์กของแรงลัพธ์
6 การกลิ้งของวัตถุต่างรูปทรงลงจากพื้นเอียง
7 โมเมนตัมเชิงมุม
8 โมเมนตัมเชิงมุมและโมเมนตัมเชิงเส้น
บทที่ 8 สภาพสมดุล
1 มอดูลัสของยัง
2.มอดูลัสเฉือน
3.บัลค์มอดูลัส.swf

เนื้อหาฟิสิกส์ ม.5
– บทที่ 9 ของไหล
– บทที่ 10 ความร้อน
– บทที่ 11 คลื่นกล
– บทที่ 12 เสียง
– บทที่ 13 แสง
– บทที่ 14 แสงและทัศนอุปกรณ์

เนื้อหาฟิสิกส์ ม.6
– บทที่ 15 ไฟฟ้าสถิต
– บทที่ 16 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก1
– บทที่ 17 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก2
– บทที่ 18 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
– บทที่ 19 ฟิสิกส์อะตอม
– บทที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์