สอนพิเศษวิทยาศาสตร์ ป.2

รับสอนวิทย์ตัวต่อตัว สีลม

สอนพิเศษ วิทยาศาสตร์ ป.2 ติวเตรียมสอบ ส่วนใหญ่แล้ววิชาวิทยาศาสตร์ น้องๆหลายๆคนจะเรียนไม่ค่อยเค้าใจเพราะเนื้อหาที่ต้องใช้ความเข้าใจ และการจดจำ ซึ่งวิทยาศาสตร์จะเป็นพื้นฐานในการเรียนต่อระดับต่อไปด้วย ดังนั้นหากน้องๆเก่งวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ตอนนี้น้องๆก็จะมีพื้นฐานที่ดีที่จะมีไว้ใช้ในอนาคตด้วย

สอนพิเศษวิทยาศาสตร์ ป.2 ทางสถาบันของเรามีติวเตอร์สอนพิเศษวิทยาศาสตร์ ป.2 ที่น้องๆสามารถเลือกได้ พร้อมเดินทางไปสอนให้ถึงหน้าบ้าน น้องๆไม่ต้องลำบากเดินทางมาเลย หลีกเลี่ยงความวุ่นวายบนถนนและในห้องเรียนด้วย มีเปิดคอร์สสอนพิเศษวิทยาศาสตร์ ป.2 แบบตัวต่อตัว น้องๆสามารถติดต่อสอบถามได้เลย

เนื้อหาวิทยาศาสตร์ ป.2
ป. 2 ( เล่ม 1 )
บทที่ 1. ชีวิตพืช และสัตว์
– มีอะไรอยู่ในเมล็ด
– เมล็ดมีชีวิตหรือไม่
– พืชต้องการอะไรในการเจริญเติบโต
– สัตว์ต้องการอะไรในการดำรงค์ชีวิต
– พืชและสัตว์ตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างไร
– จำแนกพืชและสัตว์ได้อย่างไร
– พืชและสัตว์มีประโยชน์อย่างไร

บทที่ 2. ปลูกต้นไม้ เลี้ยงสัตว์
– ดินที่เหมาะสำหรับปลูกพืชเป็นอย่างไร
– ปลูกพืชต้องทำอะไรบ้าง
– เรามาเลี้ยงสัตว์กันดีไหม

ป. 2 ( เล่ม 2 )
บทที่ 3. ชีวิตของเรา
– ร่างกายของเรามีการเจริญเติบโตขึ้นหรือไม่
– เราต้องการอะไรบ้างในการดำรงชีวิตและเติบโต
– ร่างกายมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างไร

บทที่ 4. ของเล่นและของใช้
– ของเล่นของใช้ทำจากวัสดุอะไรบ้าง
– เลือกใช้วัสดุอย่างไรจึงจะเหมาะสมและปลอดภัย

บทที่ 5. สนุนกับแม่เหล็กและไฟฟ้า
– มาสนุกกับแม่เหล็กกันเถอะ
– แรงไฟฟ้าเกิดขึ้นได้อย่างไร
– มารู้จักพลังงานไฟฟ้ากันเถอะ
– พลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นพลังงานอื่นได้หรือไม่