สอนพิเศษเคมีที่บ้าน

รับสอนวิทย์ตัวต่อตัว สีลม

สอนพิเศษเคมีที่บ้าน เรียนเคมีที่ไหนไม่เข้าใจ มาเรียนเคมีตัวต่อตัวกับเรา เรียนง่ายเข้าใจไว แบบตัวต่อตัว ด้วยการสอนที่น้องๆสามารถเข้าถึงเนื้อหาเคมีได้อย่างไว ทำให้น้องๆเข้าใจและจะหลงรักวิชานี้ไปเลยทีเดียว

รับสอนพิเศษเคมีที่บ้าน เรามีทีมงานสอบเคมี จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยชื่อดังของไทย รวมคนเก่งๆ สอนเก่งๆ มากความรู้มาสอนให้น้องๆ เรียนเคมีได้ดีขึ้น สอบเคมีได้คะแนนที่ดีขึ้น มีการปรับพื้นฐานเคมีในบทที่ไม่เข้าใจก่อน แล้วค่อยสอนในระดับลึกขึ้น เป็นแบบ Step By Step ให้น้องๆไม่สับสน เปิดรับสอนทุกระดับตั้งแต่ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 และPAT2 จนถึงระดับมหาวิทยาลัย

สมัครเรียนพิเศษเคมีที่บ้าน ได้ล่วงหน้าช่วงปิดเทอม และเปิดเทอม ได้ที่SeedTutor

เนื้อหาหลักสูตรวิชาเคมี ระดับชั้น ม.4
เทอม 1 เทอม 2
บทที่ 1 สารและสมบัติของสาร

1. สสาร

2. สถานะของสาร

3. การแยกสาร

4. โครงสร้างอะตอม

5. สเปกตรัม

6. การจัดเรียงอิเล็กตรอน

 

บทที่ 2 อะตอมและตารางธาตุ

1. ธาตุในตารางธาตุ

2. มวลอะตอม

3. มวลโมเลกุล

4. โมล

 

บทที่ 3 ปริมาณสารสัมพันธ์ 1

1. ไอโซโทป

2. ระบบ

3. กฎทรงมวล

4. กฎสัดส่วนคงที่

5. การหาขนาดโมเลกุลโดยประมาณ

 

บทที่ 1 พันธะเคมี

1. พันธะโลหะและสมบัติ

2. พันธะไอออนิก

3. พันธะโควาเลนต์

 

บทที่ 2 ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ

1. ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ

2. เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสมบัติของแข็ง ของเหลว ก๊าซ

เนื้อหาหลักสูตรวิชาเคมี ระดับชั้น ม.5
เทอม 1 เทอม 2
บทที่ 1 ปริมาณสารสัมพันธ์ 2

1. สูตรโมเลกุล

2. สมบัติคอลิเกทีฟ

3. ความเข้มข้นของสารละลาย

4. ปริมาตรของก๊าซในปฏิกิริยาเคมี

5. ปริมาณสารในสมการเคมี

 

บทที่ 2 สมบัติของธาตุและสารประกอบ

1. สมบัติของธาตุตามตารางธาตุและตามหมู่

2. ธาตุทรานซิชัน

3. เลขออกซิเดชัน

4. สมบัติต่าง ๆ ของสารประกอบ

5. ธาตุกัมมันตรังสี

 

บทที่ 3 อัตราการเกิดปฏิกิริยา

1. ทฤษฎีการชน

2. ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี

3. กฏอัตรา

 

 

บทที่ 1 เคมีอินทรีย์ สารชีวโมเลกุล

1. สารประกอบไฮโดรคาร์บอน

2. การอ่านชื่อ

3. สมบัติไอโซเมอร์

4. หมู่ฟังก์ชัน

5. คาร์โบไฮเดรต

6. โปรตีน

7. ลิพิด

8. สารซักล้าง

9. สารพันธุกรรม

 

บทที่ 2 เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์

1. ปิโตรเลียม

2. น้ำมันเชื้อเพลิง

3. พอลิเมอร์

4. พลาสติก

5. เส้นใย

6. ยาง

เนื้อหาหลักสูตรวิชาเคมี ระดับชั้น ม.6
เทอม 1 เทอม 2
บทที่ 1 สมดุลเคมี

1. การเปลี่ยนแปลงผันกลับ

2. ภาวะสมดุล

3. ค่าคงที่สมดุล

4. ปัจจัยที่มีผลในการรบกวนสมดุล

 

บทที่ 2 กรด  เบส 1-2

1. ทฤษฏีกรด-เบส

2. คู่กรด คู่เบส

3. การแตกตัว

4. pH และ pOH ของสารละลาย

5. ปฎิกิริยาระหว่างกรดและเบส

6. อินดิเคเตอร์

7. การไตเตรต

บทที่1 ไฟฟ้าเคมี 1-2

1. การถ่ายโอนอิเล็กตรอนระหว่างธาตุ

2. ปฎิกิริยารีดอกซ์

3. การดุลสมการ

4. เซลล์ไฟฟ้าเคมี

5. ศักย์ไฟฟ้าของเซลล์

6. การผุกร่อนของโลหะและการป้องกัน

 

บทที่ 2 ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมเคมี

1. สินแร่และการถลุงแร่

2. แร่รัตนชาติ

3. การผลิตเกลือ

4. การใช้ประโยชน์จากเกลือแกงในอุตสาหกรรม