สอนพิเศษ pat1 ที่บ้าน ติวPATคณิต

เรียนพิเศษ GAT PAT หรือ O-Net ตามบ้านตัวต่อตัว ซีคอนบางแค

สอนพิเศษ pat1 ที่บ้าน ติวPATคณิต ติวด่วนแบบเร่งรีบ เข้าใจไว ทำโจทย์ได้ รับประกันจาก SeedTutor ทางสถาบันขอเสนอหลักสูตรติวPAT1 แบบเข้มข้น โดยติวเตอร์สอนพิเศษPAT1ที่มีความสามารถด้านคณิตโดยเฉพาะ เริ่มสอนตั้งแต่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย ให้ทำข้อสอบPAT1 สอบติดในหมาวิทยาลัยที่ตั้งใจไว้

รับติวPAT1ตัวต่อตัว น้องๆจะได้รับความรู้อย่างเต็มที่ มีการเรียนและสรุปเนื้อหาทั้งหมด พร้อมการทำโจทย์ระดับเทพจากรุ่นที่

สอนพิเศษ pat1 ที่บ้าน

เนื้อหา  PAT 1   วัดศักยภาพทางคณิตศาสตร์

  • Algebra   พีชคณิต
  • Probability   and  Statistic   ความน่าจะเป็นและสถิติ
  • Conversion     การแปลงหน่วย
  • Geometry       เรขาคณิต
  • Trigonometry    ตรีโกณมิติ
  • Calculus        แคลคูลัส

ลักษณะข้อสอบ   

  • Perceptual   Ability     ความสามารถในการวิเคราะห์
  • Calculation   skills      ทักษะทางแคลคูลัส
  • Quantitative  Reasoning    ทักษะการคิดคำนวณการให้เหตุผล
  • Math  Reading  Skills   ทักษะการอ่านนิยามทางคณิตศาสตร์