สอนภาษาจีนกลางตัวต่อตัว เรียนเดี่ยว เรียนกลุ่ม

รับสอนเคมีตัวต่อตัว ลาดปลาเค้า

สอนภาษาจีนกลางตัวต่อตัว เรียนเดี่ยว เรียนกลุ่ม ทางเรามีบริการติวเตรอ์ส่งสอนภาษาจีนกลางถึงที่บ้าน เรียนพิเศษจีนกลางทั้งการสื่อสาร และการอ่าน-เขียน สามารถสอนวิธีการพูดภาษาจีนโดยติวเตอร์จีน ซึ่งผู้เรียนจะได้มากกว่าที่อื่นด้วย ถ้าต้องการครูสอนจีนกลาง ติวจีนกลางที่บ้าน ติดต่อทางเราได้เลย

ต้องการหาครูสอนจีนกลางตัวต่อตัว หรือตามสถานที่ต่างๆ สามารถโทรปรึกษาเราได้ เรามีทีมงานสอนภาษาจีนกลางโดนเฉพาะ ซึ่งทางผู้เรียนสามารถเลือกตารางเรียนเองได้ และรูปแบบการเรียนได้เอง เช่น ต้องการสื่อสารจีนกลาง ต้องการเขียนจีนกลาง หรือต้องการอ่านจีนกลาง

และในระดับมัธยมปลาย ทางเรามีเปิดหลักสูตร PAT7 เพื่อติวสอบใหน้องๆพร้อมที่จะเข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัยด้วย หลักสูตรภาษาจีนระดับสูงสำหรับน้องที่ต้องการติวเฉพาะจุด สือสาร สนทนา ติวข้อสอบ PAT 7

หลักสูตรอื่นๆ
-สอนพิเศษภาษาจีนกลางตัวต่อตัว
-รับสอนภาษาจีนกลางตัวต่อตัว
-รับสอนภาษาจีน
-หาติวเตอร์สอนจีนกลางตัวต่อตัว
-ข้อสอบวัดระดับภาษาจีน HSK