สอนเคมี ม.4 สอนเคมีอินทรีย์ สอนเคมีตัวต่อตัว

รับสอนพิเศษ ม.4 ตามบ้าน ดินแดง

สอนเคมี ม.4 สอนเคมีอินทรีย์ สอนเคมีตัวต่อตัว พี่ๆนิสิตรับสอนเคมี พร้อมแล้วติวให้กับน้อง ม.ปลายที่เรียนสายวิทย์-คณิต เพื่อมอบความรู้ให้กับน้องๆเราพร้อมติวสดในทุกหลักสูตรด้วยการสอนพิเศษเคมีตัวต่อตัวที่บ้าน

การสอนเคมี ม.4 ม.5 ม.6
– น้องๆสามารถบอกได้ว่าอยากเรียนอะไร
– สอนการบ้าน
– ติวเพื่อสอบกลางภาค/ปลายภาคของ รร
– ติวเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อในชั้นม.4 หรือมหาลัยฯ
– ติวเพื่อสอบกลางภาค ปลายภาค
– ติวเพื่อนเพิ่มเกรดใน โรงเรียน
– กวดวิชา เคมี ม.6 เตรียมสอบ PAT 2
– รับสอนพิเศษฟิสิกส์ ม.4 คอร์สพื้นฐานฟิสิกส์
– ติวเพิ่มเกรด เสริมความเข้าใจ ฟิสิกส์ ม.5
– สอนเคมี ม.4 ตัวต่อตัว

การสอน เป็นกันเอง ไม่เครียด เน้นการทำโจทย์ และเน้นฝึกทักษะการคำนวณและให้น้องๆเข้าใจในเนื้อหา
**ไม่เน้นการท่องจำสูตรและท่องจำ เน้นความเข้าใจเป็นหลัก** สำหรับน้องที่พื้นฐานการคำนวณไม่ค่อยดีพี่ก็จะปูพื้นฐานการคำนวณให้และสำหรับน้องๆที่เกลียดวิชาการท่องจำ พี่จะสอนเทคนิคให้กับน้องๆ