สาเหตุในการเรียนไม่รู้เรื่อง (ที่ไม่ควรทำ)

สาเหตุในการเรียนไม่รู้เรื่อง (ที่ไม่ควรทำ)

สาเหตุในการเรียนไม่รู้เรื่อง (ที่ไม่ควรทำ)

                สำหรับการเรียนในห้องเรียน หรือในโรงเรียนกวดวิชาคลาสต่างๆ นั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำเลยสำหรับน้องๆ หลายคนก็คืออาการ ไม่เข้าใจเนื้อหา หรือการเรียนไม่รู้เรื่องนั่นเอง ซึ่งเมื่อเรียนไม่รู้เรื่องแล้วก็มักจะทำให้ตามเพื่อน ๆ หรือตามบทเรียนไม่ทัน โดยสาเหตุของการเรียนไม่รู้เรื่องนั้น เกิดได้จาก

– การไม่เข้าใจภาพรวมของเนื้อหาที่เรียนไป แน่นอนว่า บทเรียนไม่ว่าจะวิชาไหนๆ ก็ต้องมีภาพรวมของเนื้อหา ซึ่งหมายถึงเนื้อหาทั้งหมด ก่อนจะมีการแบ่งย่อยออกเป็นหัวข้อๆ แต่ปัญหาสำหรับน้องๆนักเรียนบางคนก็คือ การไม่เข้าใจเนื้อหาทั้งหมดในลักษณะของภาพรวม แต่จะมาเน้นท่องหัวข้อย่อยๆ ที่คิดว่าสำคัญไปไม่กี่หัวข้อเท่านั้น ทำให้มองภาพรวมไม่ออกแล้วกลายเป็นไม่เข้าใจเนื้อหาวิชานั้นๆ ไปเลย ดังนั้น น้องๆ ควรทำความเข้าใจภาพรวมของเนื้อหา ด้วยการอ่านพวกสรุปทุกครั้งด้วย (ที่มักจะมีอยู่ท้ายบท หรือท้ายเล่มของวิชานั้นๆ)

– วิธีการเรียนไม่เหมาะกับตัวน้องๆ เอง อันนี้เป็นปัญหาหนึ่ง ที่ทำให้น้องๆ มักจะตามเพื่อนไม่ทัน เพราะว่าความสามารถและพื้นฐานของคนเรานั้นไม่เหมือนกัน ทำให้รูปแบบของการทำความเข้าใจต่างกัน เช่น บางคนถนัดการอ่านหนังสือ บางคนถนัดการให้คนอื่นติวให้ หรือบางคนถนัดการเรียนโดยการถามซ้ำๆ เป็นต้น ซึ่งการแก้ไขปัญหานี้ยากหน่อย อาจจะต้องเลือกไปกวดวิชา หรือเลือกใช้บริการติวเตอร์ตัวต่อตัว ก็จะช่วยให้สามารถเข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้น

– วิธีการเรียนไม่เหมาะกับวิชานั้นๆ อันนี้มักจะเจอได้บ่อยเช่นกัน โดยคำว่าไม่เหมาะ หมายถึงการใช้วิธีการเรียนที่ผิด เช่น วิชาที่ต้องเน้นการปฏิบัติ กลับต้องไปเรียนแต่ทฤษฎีแทน ทำให้รุปแบบการเข้าใจคลาดเคลื่อน หรือไม่เข้าใจเนื้อหาของวิชานั้นๆ ไปเลย

– ไม่มีสมาธิกับบทเรียนเอง ปัญหานี้เกิดจากตัวของน้องๆ ที่ไม่สนใจเนื้อหาของบทเรียน ตามที่ครูสอนเอง อาจเกิดได้หลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายวิชาที่น่าเบื่อเกินไป การสอนที่น่าเบื่อ หรือมีสิ่งเร้าต่างๆ มากระตุ้นให้ไม่สนใจเนื้อหาของรายวิชา เช่นอาจจะคุยกัน หรือแอบเล่นโทรศัพท์ เป็นต้น เมื่อไม่สนใจเรียนก็ทำให้ไม่เข้าใจเนื้อหาไปโดยปริยาย

– ไม่ได้ทบทวนบทเรียน อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เกิดจากตัวน้องๆ เอง กล่าวคือเมื่อเรียนจบ ในส่วนของคลาสแล้ว น้องๆ ไม่เอาเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ไปทบทวนให้จำแม่นมากขึ้น หรือเข้าใจได้มากขึ้น ทำให้เกิดอาการลืม ดังนั้นหากน้องๆ เรียนเนื้อหาในห้องเรียนจบแล้ว ก็ควรที่จะกลับไปทบทวนต่อที่บ้านหรือการฝึกทำโจทย์ ฝึกทำข้อสอบก็จะช่วยให้อาการ “เรียนไม่รู้เรื่อง” นั้นหายไปได้ครับ