สิ่งที่ควรระวัง ในการทำข้อสอบ

สิ่งที่ควรระวัง ในการทำข้อสอบ

สิ่งที่ควรระวัง ในการทำข้อสอบ

                สำหรับการสอบเข้าในโรงเรียน ระดับต่างๆ หรือสถานศึกษาต่างๆ ตลอดจนการสอบในห้องเรียน เช่นการสอบกลางภาค หรือการสอบปลายภาคนั้น สิ่งที่นอกเหนือไปจากการเตรียมตัวให้พร้อมทางด้านวิชาการ สำหรับการรับมือกับการสอบแล้ว  น้องๆ ยังต้องมีการเตรียมตัว ตั้งสติให้พร้อมกับการสอบนั้นๆ อีกด้วย โดยควรระวังพฤติกรรมบางอย่างที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการสอบที่จะส่งผลทำให้คะแนนเลวร้ายได้ โดยสิ่งที่น้องๆ ต้องระมัดระวังอย่างมาก ระหว่างการทำข้อสอบนั่นก็คือ

  1. ไม่รอบคอบ จนฝนตัวเลือกผิด มักเกิดจากความรีบร้อน ที่จะทำข้อสอบของน้องๆ ที่มากเกินไปจนพลาด เพราะบางครั้งน้องๆ มักจะมองแต่เนื้อหาของตัวเลือก ไม่ได้มองเลขข้างหน้าตัวเลือก ทำให้เกิดการเลือกที่ผิดพลาด ยกตัวอย่างเช่น ข้อสอบบางวิชาจะมีตัวเลือกมากกว่า 4 ตัว หรือบางวิชาจะมีการเรียงตัวเลือกแนวตั้ง และแนวนอนต่างกัน ถ้าหากน้องๆ ไม่ได้ดูตัวเลือกเหล่านี้ให้ดี อาจจะฝนชอยส์พลาดได้ครับ
  2. ไม่รอบคอบ จนลืมดูว่าตัวเลือกนั้นอยู่อีกหน้า อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่น้องๆ มักจะพบได้ในระหว่างการสอบ เพราะบางครั้งโจทย์จะทำตัวเลือกหลอกมาว่าชอยส์ ที่อยู่หลังโจทย์เป็นตัวเลือกที่ต้องฝนลงในกระดาษคำตอบแต่แท้จริงแล้วชอยส์ที่ต้องเลือกจะอยู่อีกหน้า ข้อสอบประเภทนี้มักจะเป็นข้อสอบที่ทำขึ้นมาเพื่อหลอกให้น้องๆ นั้นฝนผิด ซึ่งการกลับไปแก้คำตอบนั้นจะทำให้เสียเวลาอย่างมากเลยทีเดียว
  3. ไม่รอบคอบ จนทำให้เกิดการฝนตัวเลือกแบบเลื่อนข้อ ปัญหานี้น้องๆ หลายคนน่าจะรู้จักกันดี เพราะมันเกิดจากการที่น้องๆ นั้นทำโจทย์แบบเว้นข้อ โดยทำข้อที่ทำได้ก่อน แต่ดันเผลอฝนคำตอบต่อกันในกระดาษคำตอบ ทำให้คำตอบทั้งชุดผิดไปเลย น้องๆ ต้องกลับมาแก้ใหม่ตั้งแต่ข้อที่เริ่มผิด ซึ่งเสียเวลาอย่างมาก และบางครั้งก็ลืมคำตอบของข้อที่ถูกต้องไปแล้ว ทำให้ต้องคิดใหม่คำนวณใหม่ เสียเวลาคูณสองกันไปเลยทีเดียว

สำหรับการแก้ปัญหาฝนเลื่อนข้อนั้นทำได้ง่ายมาก ถ้าน้องๆ ต้องการที่จะเว้นข้อไว้ เพราะไม่แน่ใจคำตอบ ให้น้องๆ นั้นเอาดินสอมาขิดบางๆ ไว้ที่ข้อที่เว้นไว้ เวลาฝนข้อต่อไปจะได้รู้ว่าข้อนี้เว้นเอาไว้ นอกจากนั้นยังสามารถลบได้ง่ายในเวลาที่กลับมาทำข้อสอบข้อนั้นอีกครั้งครับ

  1. ทดเลขมั่ว ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย อันนี้หลายๆ คนอาจจะแย้งว่ามันเกี่ยวกับการทำข้อสอบที่ผิดพลาดอย่างไร ต้องบอกว่าการทดเลขที่มั่ว ทำให้สับสนกับตัวเลขที่น้องๆ เคยทดไว้ในข้อก่อนๆ ไปๆ มาก็ต้องมีการทดใหม่ และเสียเวลาไปอย่างมาก นอกจากนั้นยังอาจสร้างความสับสนโดยการใช้ตัวเองอื่นๆ เข้ามาทดในโจทย์ข้อนั้นๆ ด้วย ทำให้ได้คำตอบที่ผิดพลาดนั่นเองครับ