เคล็ดลับในการเรียนให้ดี เมื่อเจอวิชาใหม่

เคล็ดลับในการเรียนให้ดี เมื่อเจอวิชาใหม่

เคล็ดลับในการเรียนให้ดี เมื่อเจอวิชาใหม่

แน่นอนว่า สำหรับน้องๆ ที่เพิ่งก้าวเข้าสู่โรงเรียนมใหม่ หรือสถาบันใหม่ ที่อยู่ในระดับที่สูงขึ้น สิ่งที่จะตามมาก็คือการที่ต้องเรียนรายวิชาใหม่ๆ ที่ไม่เคยเรียนมาก่อน อย่างเช่น น้องๆ สายวิทย์จากเดิมที่เคยเรียนมาแบบรวมๆ ก็จะต้องแตกไปเรียน ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ซึ่งเป็นรายวิชาย่อย เป็นต้น ดังนั้นสำหรับบทความนี้เราจะมาแนะนำวิธีการเรียนให้ดี ในรายวิชาที่เราไม่เคยเรียนมาก่อน โดยมีหลักในการปฏิบัติดังต่อไปนี้ครับ

  1. ทำความเข้าใจกับรายวิชานั้นๆ ล่วงหน้าก่อนการเข้าเรียนจริงๆ โดยเนื้อหาของรายวิชาที่เราจะต้องเรียนนั้น มักจะไม่หนีไปจากความรู้เก่าๆ ที่เราเคยเหรียนมาในสมัย ม. ต้นนักหรอกครับ ดังนั้นน้องๆ ที่มีความเข้าใจและใส่ใจการเรียนอยู่แล้ว ก็จะหยิบมาอ่านเพื่อสร้างความเข้าใจก่อนการเข้าไปเรียนในห้องเรียนได้ไม่ยาก ส่วนตรงไหนที่ไม่เข้าใจก็สามารถจดไว้ แล้วจึงนำไปทำความเข้าใจต่อในห้อง หรือสอบถามครูเพิ่มเติมภายหลังได้
  2. ห้ามขาดเด็ดขาด ในคาบเรียนแรก น้องๆ มักจะคิดว่าคาบแรกของวิชาใหม่ นั้นไม่มีอะไรมากไปกว่าการแจกใบแนะนำรายวิชา แต่บอกได้เลยว่ามันสำคัญกว่านั้น เพราะบางวิชาที่เนื้อหาเยอะๆ นั้นครูอาจจะสอนล่วงหน้าไปก่อนบ้าง หากน้องๆ ไม่ได้เข้าเรียนในคาบแรก อาจจะทำให้พลาดตรงจุดนี้ไป ซึ่งจะส่งผลทำให้เรียนตามเพื่อนๆ ไม่ทันนั่นเอง ดังนั้นห้ามพลาดในคาบเรียนแรกอย่างเด็ดขาดครับ
  3. เตรียมตัวอยู่ตลอด สำหรับการการสอบ เพราะว่าน้องๆ มักจะมีความประมาท คิดว่าไปอ่านเมื่อไหร่ก็ได้ เพราะมีเวลาเหลือเฟือ แต่สำหรับวิชาที่เราไม่คุ้นนั้นทำแบบนั้นไมได้ ทางที่ดีนอกเหนือไปจากการสร้างความเข้าใจในห้องเรียนแล้ว น้องๆ ยังต้องมีการทบทวนเนื้อหา ทำโจทย์อยู่ตลอด เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยได้อย่างรวดเร็ว และผลการเรียนวิชานั้นๆ ยังออกมาดีอีกด้วย
  4. หาความเชื่อมโยงจากที่เคยเรียนมาก่อน ก็อย่างที่บอกนะครับ ว่าการเรียนในรายวิชาใหม่ๆ วิชานั้นมักจะไม่หนีไปจากเนื้อหาเดิมๆ ที่เคยเรียนเท่าไหร่ แต่จะเป็นการเจาะลึกเนื้อาหในแต่ละเรื่องเท่านั้นเอง ดังนั้นน้องๆ ต้องหาความเชื่อมโยงจากรายวิชาเก่าๆ ที่ยบอกเลยว่าถ้าหาทางไปได้ รายวิชาใหม่จะไม่ยากเลยครับ
  5. ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเป็นประจำ โดยปัจจุบันนี้มักจะมีสื่อต่างๆ ในการเรียนรายวิชาต่างๆ ที่ให้บริการอย่างมากมายและน้องๆ สามารถเข้าถึงได้ง่ายมากๆ เช่น ในห้องสมุด ในอินเตอร์เน็ต การค้นคว้าเพิ่มเติม จะทำให้น้องๆ นั้นสามารถที่จะเรียนวิชาที่ไม่คุ้นเคยรู้เรื่องได้อย่างดีเลยทีเดียว
  6. ปรึกษาครู หากน้องๆ ไม่สามารถที่จะทำความเข้าใจกับเนื้อหาได้เอง อาจจะต้องปรึกษาครู หรือติวเตอร์ ในการทำความเข้าใจเนื้อหาเพิ่มเติมครับ