เตรียมสอบเข้า ม. 4 ให้สำเร็จ

เตรียมสอบเข้า ม. 4 ให้สำเร็จ

เตรียมสอบเข้า ม. 4 ให้สำเร็จ

                ม. 4 ถือเป็นการช่วงแรกเริ่มของ ม.ปลาย ที่น้องน่าจะค้นพบตัวเองในช่วงนี้ว่าต้องการเรียนเน้นหนักไปทางไหน ในระดับอุดมศึกษาดังนั้นการเลือกเรียนในระดับ ม. 4 ที่ดีนั้น จะช่วยในการให้ความรู้และประสบการณ์ ที่ดีแก่น้องๆ ได้ การเตรียมสอบเข้า ม.4 ที่ประสบผลสำเร็จนั้น ควรเตรียมตัวดังต่อไปนี้

  1. ควรเลือกโรงเรียน ที่ต้องการเข้าศึกษาอย่างแท้จริง ซึ่งหลักในการเลือกนั้นควรเลือกโรงเรียนที่มีชื่อเสียง เช่นโรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนประจำจังหวัด เป็นต้น เพราะจะมีรูปแบบการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานกว่าโรงเรียนทั่วไป แต่ก็แน่นอนว่า ระดับความยากของการสอบเข้า และข้อสอบที่ใช้นั้นก็เรียกได้ว่ายากกว่าโรงเรียนทั่วไป
  2. สำหรับวิชาที่มักจะมีการใช้ในการสอบ มักจะเน้นคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เป็นหลัก อย่างไรก็ตามวิชาอื่นอย่างพวกภาษาก็ไม่ควรละเลย ต้องมีการติวให้เข้าใจมากพอที่จะสอบเข้าโณงเรียนดังๆ ได้เพราะว่าการแข่งขันมีสูง ทางเลือกหนึ่งในการเตรียมตัวคือการกวดวิชาด้วยการเข้าโรงเรียนกวดวิชา หรือจ้างติวเตอร์มาสอนพิเศษที่บ้านก็ได้ จะช่วยให้การเตรียมความพร้อมในการสอบนั้นแน่นมากขึ้น
  3. ปัจจุบันโรงเรียนในระดับ ม. ปลาย มักมีการคัดเลือกนักเรียน โดยพิจารณาจากคะแนนสอบ 80% และ คะแนน O-Net 20% ดังนั้นควรทำคะแนน O-net ให้ดีก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าเรียนในโรงเรียนที่เราตั้งใจเลือกไว้ได้ครับ
  4. ควรเตรียมตัวสอบเข้า ม.4 แต่เนิ่นๆ ตั้งแต่ช่วง ม. 1 เลยทีเดียว ทั้งนี้เพราะว่าการเตรียมตัวสอบเข้า ม. 4 นั้นมีการแข่งขันกันสูงมาก โดยเฉพาะในโรงเรียนดังๆ ดังนั้นหากเรามีการเตรียมตัวแต่เนิ่นๆ ด้วยการเริ่มอ่านหนังสือตั้งแต่ ม. 1 ก็จะช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย และสามารถทบทวนได้ตลอด ทำให้จำได้ดีกว่าการมาอ่านก่อนสอบไม่นาน
  5. ควรไปเรียนกวดวิชา หรือการเรียนพิเศษ เพิ่มเติม เนื่องจากยุคนี้โรงเรียนระดับ ม. ปลาย โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีชื่อเสียง หรือมาตรฐานสูง มักจะมีการแข่งขันกันสูงตามไปด้วย ดังนั้นหากต้องการสอบเข้าโรงเรียน ม. ปลายยุคนี้ อาจจะต้องไปลับอาวุธสมอง ด้วยการเข้ากวดวิชา หรือสอนพิเศษ นอกจากจะทำให้เข้าใจเนื้อหาในวิชาเรียนวิชาต่างๆ แล้ว ติวเตอร์มืออาชีพเขาจะมีเทคนิคในการทำข้อสอบ หรือเคล็ดลับต่างๆ บอกด้วยครับ

สรุปแล้ว การเตรียมตัวสอบเข้า ม. 4 ให้สำเร็จนั้น อยู่ที่การวางแผนและการเตรียมตัวแต่เนิ่นๆ ด้วยการอ่านหนังสือ ค้นหาความรู้อยู่เสมอ นอกจากนั้นยังต้องมีการหมั่นลับคมสมอง ด้วยการเข้าเรียนกวดวิชา เพราะว่าการไปกวดวิชา หรือติวเตอร์นั้นจะมีเทคนิคดีๆ ในการสอบเข้า ม.4 สำหรับคอยถ่ายทอดให้นั่นเอง