เตรียมสอบ

เตรียมสอบ

เตรียมสอบ รับสอนพิเศษตามบ้านและสถานที่ตามสะดวก วันเวลาและสถานที่แล้วแต่ตกลงกันได้ สอนได้ทุกวิชา คณิต วิทยาศาสตร์ ระดับประถม ม.ต้น ม.ปลาย สอนแบบตัวต่อตัว และแบบกลุ่ม เน้นความเข้าใจของผู้เรียนเป็นหลักค่ะ ปรับวิธีการสอนและเนื้อหาให้เหมาะสมกับผู้เรียน ปูพื้นฐานให้แน่นก่อน เพิ่มเติมและพัฒนาความรู้ต่อไป

คอร์สใหม่ สำหรับสอบ O-Net (ม.6) หรือ PAT 1 เท่านั้น ด่วนรับจำกัด
1.พื้นฐานของคณิตศาสตร์ตามการเรียนหลักสูตร ม.4-5-6 รวมส่วนพื้นฐานและเพิ่มเติมทั้งหมด
2. ตะลุยโจทย์สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย  โดยเน้นวิธีการหาคำตอบที่เหมาะสมเข้าใจ ซึ่งรวบรวมตั้งแต่ปี 2541 (ระบบ Entrance) – พ.ศ.2555 (แบบ Admission) ทั้งหมด 15 ปี และ ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยย้อนหลัง พ.ศ.2530 -2540 รวมทั้งหมดมากกว่า 1,500 ข้อ เพื่อทำให้สามารถเข้าใจลักษณะของโจทย์สอบเข้ามหาวิทยาลัยหลากหลายรูปแบบ ทั้งยังสามารถนำหลักการหาคำตอบแบบเดียวกันนำไปใช้กับการสอบเก็บคะแนน กลางภาค ปลายภาคในโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ได้ด้วย
3.ตะลุยโจทย์ ข้อสอบ O-net ปี พ.ศ.2549 – 2553 รวม 4 ปี รวม 200 ข้อ และแนวข้อสอบ O-net มากกว่า 1,000 ข้อ

รับติวเข้มเพื่อสอบเข้าโรงเรียนชั้นนำของประเทศ
-เตรียมสอบเข้าป.1
-เตรียมสอบเข้าป.2
-เตรียมสอบเข้าป.3
-เตรียมสอบเข้าป.4
-เตรียมสอบเข้าป.5
-เตรียมสอบเข้าป.6
-เตรียมสอบเข้าม.1
-เตรียมสอบเข้าม.2
-เตรียมสอบเข้าม.3
-เตรียมสอบเข้าม.4
-เตรียมสอบเข้าม.5
-เตรียมสอบเข้าม.6