เทคนิคการสร้างความจำ ให้จำแม่นขึ้น

เทคนิคการสร้างความจำ ให้จำแม่นขึ้น

เทคนิคการสร้างความจำ ให้จำแม่นขึ้น

ปัจจุบันนี้การเรียน หรือการเตรียมตัวสอบ ด้วยการอ่านหนังสือ หรือการติวต่างๆ นั้น เรื่องของความจำ นั้นก็เป็นสิ่งที่จำเป็นในการเรียนให้ได้ผล หรือสอบให้สำเร็จตามที่ตั้งใจเอาไว้ โดยบทความนี้จะมาแนะนำ เทคนิคการเพิ่มความจำให้กับสมอง เพื่อการเรียน หรือการเตรียมตัวสอบ ที่ได้ผลมากขึ้นครับ โดยมีเทคนิคดังต่อไปนี้

  1. อ่านแล้วทบทวน อันนี้ฟังดูเหมือนง่าย แต่เราจะไม่ใช้การทบทวนแบบธรรมดาครับ โดยเราจะใช้การอ่านแบบแบ่งข้อมูลทั้งหมดของเนื้อหาเป็นส่วนย่อยๆ เช่น หากเนื้อหามี 1 หน้ากระดาษ ให้แบ่งตามจำนวนย่อหน้าของหน้านั้นๆ จากนั้นอ่านเนื้อหาที่ทำการแบ่งเอาไว้ (พยายามอ่านอย่างทำความเข้าใจเต็มที่) จากนั้นปิดหนังสือแล้วลองท่องเนื้อหาที่อ่านไปออกมาให้ครบถ้วน อย่างไรก็ตามไม่ควรอ่านแบบลอกประโยคมาเป๊ะๆ แต่ควรสรุปเป็นสำนวนของเราเอง วิธีนี้จะเป็นการกระตุ้นความจำ และสมองให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ในการอ่านหนังสือ
  2. 2. พยายามอ่านแบบทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ โดยหากเราไม่เข้าใจ ให้เทคนิคกลับไปอ่านใหม่ อ่านซ้ำๆ ประมาณ 2-3 รอบอย่างช้าๆ เพราะว่าการอ่านซ้ำนั้นจะช่วยทำให้สมองเกิดความคุ้นเคยกับข้อความ หรือเนื้อหานั้นๆ ได้ดีมากขึ้น อย่างไรก็ตาม สำหรับการอ่านที่อ่านอย่างไรก็ไม่เข้าใจแนะนำให้จด หรือมาร์กเอาไว้ แล้วลองไปค้นคว้าเพิ่มเติม ตลอดจนการสอบถามครู หรือผู้เชี่ยวชาญ ก็จะทำให้เรานั้นเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และสามารถจำเนื้อหาตรงนั้นได้ดีมากขึ้นอีกด้วย
  3. แม้ว่าจะเน้น ที่การทำความเข้าใจเนื้อหา มากกว่าการท่องจำ แต่สำหรับข้อมูลบางประเภทต้องท่องจำให้ได้ ด้วยการใช้เทคนิคแบบข้อ (1) นั่นก็คือข้อมูลประเภทตัวเลขที่มีความจำเป็นและความสำคัญต่อการเข้าใจเนื้อหาของบทเรียน เช่น ตัวเลขทางสถิติ สูตรคำนวณต่างๆ จำนวนประชากร เป็นต้น ซึ่งตัวเลขเหล่านี้จะเป็นส่วนที่สำคัญต่อเนื้อหาไม่น้อยกว่าข้อมูลในรูปแบบของตัวอักษรเลยทีเดียว
  4. อธิบายให้คนอื่นๆ ฟัง เช่น เพื่อนที่กำลังเตรียมตัวสอบด้วยกัน(จับคู่กันติว) โดยใช้วิธีเหมือนกับข้อ 1 คืออ่านแล้วปิดหนังสือ เพื่อทบทวนความรู้อที่อ่านไปอีกครั้ง แต่คราวนี้ไม่ต้องท่องให้ตัวเองฟัง แต่ท่องให้เพื่อนฟัง จากนั้นก็ลองให้เพื่อนอ่านแล้วนำมาท่องหรือสรุปให้เราฟังอีกครั้ง ผลัดกันทำแบบนี้และอภิปรายกันในส่วนที่ไม่เข้าใจ การทำแบบนี้จะช่วยกระตุ้นให้สมองนั้นสามารถที่จะจำเนื้อหาได้ดีมากขึ้น นอกจากนั้นยังเป็นการช่วยสร้างความเข้าใจในเนื้อหาที่ตรงกันได้อีกด้วย เพราะหากมีจุดไหนที่เข้าใจผิด เพื่อนจะช่วยกันทักท้วง จนเข้าใจอย่างแท้จริง

ทั้งหมดนี้ก็เป็นกระบวนการสร้างความจำ ให้จำแม่นขึ้น ที่ได้ผลระหว่างสอบ ลองไปทำตามดูนะครับ