เทคนิคการอ่านหนังสือให้จำด้วย ด้วยวิธี SQ3R

เทคนิคการอ่านหนังสือให้จำด้วย ด้วยวิธี SQ3R

เทคนิคการอ่านหนังสือให้จำด้วย ด้วยวิธี SQ3R

สำหรับวิธีการอ่านหนังสือ หรือทบทวนรายวิชาให้จำได้นั้น มีหลายวิธีอย่างมาก แต่สำหรับบทความนี้ เราจะมาแนะนำเทคนิคในการอ่านให้จำได้ ด้วยการใช้สูตร SQ3R เพื่อการอ่านหนังสือที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีหลักในการปฏิบัติดังต่อไปนี้ครับ

  1. Survey หมายถึงการสำรวจ ในรายวิชานั้นๆ (ที่เราจะอ่าน) อย่างละเอียด ทุกซอกทุกมุมโดยดูภาพรวมของเนื้อหา ว่ามีเนื้อหาในทิศทางไหน การดูภาพรวมของเนื้อหาทั้งหมด ของรายวิชาที่เราอ่าน จะมีประโยชน์ในการทำให้เราสามารถแบ่งส่วนเนื้อหาออกเป็นส่วนย่อยๆ สำหรับการทำความเข้าใจกับเนื้อหานั้นๆ ที่ละส่วน ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเทคนิค ในการช่วยทำให้จำเนื้อได้ง่ายมากขึ้นนั่นเอง
  2. Question หมายถึงการตั้งคำถามกับตนเอง ระหว่างการทบทวนหนังสือ หรือการอ่านหนังสือเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาได้อย่างถ่องแท้ การตั้งคำถามกับตนเองนั้น จะช่วยเน้นย้ำถึงความเข้าใจเนื้อหา ตลอดจนช่วยทำให้มองภาพรวมได้ง่ายมากขึ้นอีกด้วย สำหรับตัวอย่างคำถาม ที่ควรตั้ง ก็ประมาณว่า “เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร?” หรือ “สูตรนี้นำไปใช้อย่างไรได้บ้าง” เป็นต้น น้องๆ อาจจะจดคำถามเหล่านี้ไว้ด้วยก็ได้ครับ เวลาพลิกมาอ่านจะได้รู้อย่างอัตโนมัติว่าเราจำได้มากน้อยแค่ไหน
  3. Read หมายถึงขั้นตอนการเริ่มลงมืออ่านอย่างแท้จริง โดยน้องๆ ควรอ่านเนื้อหา ด้วยความเข้าใจมากที่สุด อย่าอ่านข้าม อ่านลัด อย่างเด็ดขาด โดยเน้นพวกนิยาม หรือเนื้อเรื่องที่เนื้อหานั้นๆ ต้องการสื่อสารให้เราเข้าใจ สำหรับน้องๆ ที่อ่านเองไม่รู้เรื่อง เพราะมีพื้นฐานอ่อน น้องๆ อาจจะลองใช้บริการของพวกติวเตอร์ ที่จะช่วยทำให้น้องๆ อ่านหนังสือได้เข้าใจง่ายมากขึ้น
  4. Recite หมายถึงการแปลง ความเข้าใจให้เป็นเนื้อหาของเรา นั่นก็คือการสรุปเนื้อหาตามความเข้าใจของเรานั่นเอง โดยน้องๆ อาจจะลองสรุป โดยการเขียนเนื้อหาหลังการอ่านทบทวนจบ 1 รอบ ลงในสมุดโน้ต โดยเน้นเฉพาะส่วนที่มีความสำคัญๆ ก่อน (ควรจดแยกเป็นเรื่องๆ ) จากนั้นให้น้องๆ นำเอาสิ่งที่เขียนไว้มาอ่านเทียบกับเนื้อหาจริงๆ อีกครั้งเพื่อนตรวจดูว่าที่เราเข้าใจนั้น มันถูกต้องจริงๆ หรือไม่ มีความคลาดเคลื่อนหรือไม่อย่างไร จากนั้นแก้ไขให้ถูกต้องครับ
  5. Review หมายถึงการทบทวนเนื้อหาต่างๆ ที่เราได้ทำการอ่านมา ว่ามีความถูกต้องและสามารถใช้งานได้จริงๆ หรือไม่ โดยวิธีแรกที่แนะนำให้ใช้ในการทดสอบ นั่นก็คือการลองทำโจทย์ หรือการทำข้อสอบจริงๆ โดยในหนังสือเรียนมักจะมีโจทย์สำหรับฝึกทำ หรือแบบฝึกหัดอยู่ท้ายบทเรียนให้ลองทำอยู่แล้วครับ ฝึกตรวจสอบความรู้และเข้าใจของบทเรียนด้วยการทำโจทย์บ่อยๆ ก็จะจำได้เองโดยอัตโนมัติ

ทั้งหมดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิค ในการอ่านหนังสือ ที่น้องๆ จะลองทำตามดูก็ได้ครับ