เทคนิคการอ่านหนังสือให้ได้ผล

เทคนิคการอ่านหนังสือให้ได้ผล

เทคนิคการอ่านหนังสือให้ได้ผล

                การอ่านหนังสือ ถือเป็นรูปแบบการเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียน ในระดับต่างๆ อย่างดีที่สุด เพราะนอกจากจะเป็นการทำความเข้าใจกับเนื้อหาแล้ว ยังสามารถทบทวนเนื้อหาให้จำได้ดีมากขึ้น นอกจากนั้นแล้วหนังสือในวิชาต่างๆ ก็ยังจะมีข้อสอบ หรือแบบฝึกหัดให้ทำหลังจากอ่านเนื้อหาจบอีกด้วย อย่างไรก็ตามสำหรับการอ่านหนังสือให้ได้ผลนั้นอาจจะต้องใจแข็ง และตั้งเป้าหมายกันหน่อย ซึ่งมีคเล็ดลับในการอ่านให้ได้ผล ดังต่อไปนี้

  1. อันดับแรกเป็นเรื่องของการตั้งเป้าหมายที่แน่วแน่ ซึ่งน้องๆ ที่กำลังจะอ่านหนังสือเตรียมสอบนั้นจะต้องตั้งใจว่าจะอ่านหนังสืออย่างจริงจัง ไม่วอกแวก นอกจากนั้นยังต้องตั้งกฎขึ้นมาสำหรับตัวเองโดยห้ามละเมิดอย่างเด็ดขาด เช่น วันนี้ต้องการอ่านหนังสือ 2 บท ก็อ่าน 2 บท จริงๆ ไม่ใช่อ่านไปแค่ 1 บท แล้วเกิดเบื่อเลิกอ่าน แบบนี้ไม่ถือว่ามีความตั้งใจจริง และอาจส่งผลทำให้ได้รับความรู้ไม่พอกับการสอบก็ได้ ในกรณีที่เตรียมตัวสอบแบบมีเวลาจำกัดอยู่ครับ
  2. อย่างไรก็ตาม เรื่องของการพักผ่อน หรือการผ่อนคลาย ก็มีความสำคัญเช่นกัน เพราะการอ่านหนังสือเรียน นั้นเป็นเรื่องที่สามารถสร้างความเครียด หรือความเหนื่อยล้าให้กับสมองได้อย่างดีเลยทีเดียว ดังนั้นเมื่อเกิดความรู้สึกเครียด ระหว่างการอ่านหนังสือควรผ่อนคลายด้วยการพักการอ่านไว้ชั่วคราว แล้วไปทำกิจกรรมอื่นๆ หรือเดินเล่นสูดอากาศกันสักประมาณ 10-15 นาทีจะช่วยให้สมองโล่งมากขึ้น
  3. จดโน้ตสรุปการอ่าน เพื่อเน้นใจความสำคัญเอาไว้ เพราะหนังสือแต่ละเล่มเนื้อหาเยอะมาก ทั้งที่จำเป็นและไม่จำเป็นซึ่งสมองของเราไม่มีทางจำได้หมด 100% แน่นอน ดังนั้นการเลือกจำแต่ส่วนที่สำคัญ โดยการจดโน้ตเอาไว้เฉพาะส่วนที่สำคัญ ซึ่งในเนื้อหาของหนังสือมักจะมีเน้นอยู่แล้ว นอกจากนั้นก็ลองสรุปเอาตามความคิดของเราดูก็ได้ และอย่าลืมทำแบบฝึกหัด สำหรับบทเรียนที่อ่านไป โดยการใช้แนวทางความรู้จาก Short Note ที่เราสรุปไว้ให้คล่องซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในเวลาสอบครับ
  4. อย่าลืมเติมแรงบันดาลใจให้ตัวเอง โดยการเน้นเตือนตัวเองอยู่เสมอถึงเป้าหมาย ที่เราต้องการ เช่นต้องการเข้าโรงเรียนไหนก็หาพวกโปสเตอร์ หรือรูปถ่ายสำหรับโรงเรียนนั้นมาติดไว้ในห้องระหว่างการอ่านหนังสือ หรืออาจจะเป็นการเข้าไปตามข่าวสารของโรงเรียนที่ต้องการสอบเข้าบ่อยๆ จะช่วยเพิ่มแรงบันดาลใจในการอ่าหนังสือได้อย่างดี

นอกจากการอ่านหนังสือแล้ว หากต้องการให้ความรู้แน่น หรือมีเทคนิคในการทำข้อสอบ แนะนำให้หาติวเตอร์ประเภทติวตัวต่อตัว หรือสอนตัวต่อตัวที่บ้านมาติวเป็นรายวิชา ซึ่งนอกจากติวเตอร์จะให้ความรู้ได้ดีแล้ว ยังจะให้เทคนิคต่างๆ ในการทำข้อสอบเพิ่มเติมด้วยครับ