เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษ

หลายๆคนที่ไม่ชอบภาษาอังกฤษเวลาเจอฝรั่งแล้วกลัวไม่กล้าสบสายตาไม่กล้ามองหน้า ปัญหานี้เป็นแค่ความกลัวของคนที่ไม่สามารถฟัง และพูดได้ ซึ่งวิธีเริ่มแรกง่ายๆของการเรียนภาษาอังกฤษคือการฟัง เราสามารถฝึกการฟังได้จากเพลง จากหนังลองฝึกฟังและแปลอาจเริ่มจากดูหนังและเปิดซับแปลไปด้วยเป็นการเพิ่มทักษะการฟังง่ายๆ เมื่อเราคุ้นกับสำเนียงเราก็จะรู้ว่าเราพูดอะไร บางทีคำศัพท์ง่ายๆแต่พอฝรั่งพูดสำเนียงนั้นอาจทำให้เราแปลไม่ออก

การรับข้อมูลที่สำคัญคือการฟัง ถ้าเราฟังมากๆ เราก็จะพูดได้มากเหมือนกัน หรือ ถ้าเราอ่านมาก เราก็จะเขียนออกมาได้ดี

ซีดติวเตอร์สถานบันสอนพิเศษภาษาอังกฤษเปิดคอร์สเรียนภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตร ดังนี้

  • เรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก (เปิดสอนระดับอนุบาล1-3 ประถม1-6 มัธยม1-6 และคอร์สGAT)
  • เรียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
  • คอร์สบทเรียนภาษาอังกฤษ จะฝึกเกี่ยวกับบทสนทนา
  • เรียนภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

รูปแบบการเรียนจะเป็นลักษณะสอนแบบตัวต่อตัว ซึ่งจะให้ความสำคัญของการถ่ายทอดเป็นหลักผลที่ได้จะมีคุณภาพมากกว่าเรียนเป็นกลุ่ม