ทำไมต้องเรียนพิเศษตัวต่อตัวกับซีดติวเตอร์

1.จากสถิติการเรียนพิเศษพบว่าการโครงสร้างการเรียนการสอนที่ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดคือการเรียนพิเศษกลุ่มเล็กๆ หรือเรียนพิเศษตัวต่อตัว ถ้าระยะเวลาเรียนพิเศษมีเพียง 1ชั่วโมงและมีจำนวนนักเรียนทั้งห้อง 30คน การสอนที่ดีที่สุดคือการแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ และสอนทีละกลุ่มถึงการสอนจะไม่ครบชั่วโมงหรือไม่ถึง15นาทีก็ตาม แต่การเรียนนั้นจะได้ผลมากกว่าเรียนทั้งหมด 30คน ภายในเวลา 1ชั่วโมง
2.ความเอาใจใส่ของติวเตอร์ ซึ่งมาจากความสัมพันธ์เกิดจากการได้พบ ได้พูดคุยระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนทำให้เกิดความสัมพันธ์ขึ้นได้ง่ายกว่าเรียนจำนวนเยอะๆ และผลดีจะเกิดกับผู้เรียนทั้งปัญหาการเรียน จุดบกพร่อง และปัญหาในแต่ละวิชา ทำให้การเรียนพิเศษตัวต่อตัวสามารถแก้ไขปัญหาการเรียนได้ตรงจุด
3.เป็นการสอนพิเศษเหมือน “พี่สอนน้อง” ให้ความเป็นกันเอง ผู้เรียนไม่เกรง กล้าซักถามจุดที่ไม่เข้าใจ ลดปัญหาความกลัวระหว่างครู-อาจารย์ในโรงเรียน
4.ภายในระยะเวลาเรียน 1ชั่วโมง จะเป็นการเรียนพิเศษตัวต่อตัวที่เข้มข้นเจาะเนื้อหาเป็นจุดๆ ชี้แจง และอธิบาย ถ่ายทอดด้วยหลักการง่ายๆ จำได้ง่ายไม่ซับซ้อนเหมือนในตำราเรียน