เรียนพิเศษGEDตัวต่อตัว

เรียนGEDตัวต่อตัว กับ SeedTutor สอบผ่านแน่นอน

เรียนพิเศษGEDตัวต่อตัว

 

สอนพิเศษGEDตัวต่อตัว

GED คืออะไร GED ย่อมาจาก General Educational Development เป็นการสอบเพื่อเทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายตามหลักสูตรการศึกษาของสหรัฐอเมริกา ซึ่งสามารถสอบได้ในหลายๆ ประเทศรวมทั้งประเทศไทย GED ได้รับการรับรองจากหน่วยงานด้านการศึกษาของประเทศต่างๆทั่วโลก รวมถึงของประเทศไทย ผู้สอบจะต้องมีอายุ 16 ปีขึ้นไป ประกอบไปด้วย 4 รายวิชา

 

สอนพิเศษGEDตัวต่อตัว

 

ติวเตอร์GEDตัวต่อตัว

รายวิชาและรูปแบบการสอบ GED

GED (คะแนนเต็มวิชาละ 200) เปิดติวGED ทุกวิชา ซึ่งมีทั้งหมด 4 วิชาด้วยกัน ได้แก่

 1. Reasoning through Language Arts: Reading-Writing (การอ่าน-การเขียน)
 2. Social Studies (สังคม)
 3. Science (วิทยาศาสตร์)
 4. Mathematical Reasoning (คณิตศาสตร์)

 

สอนพิเศษGEDตามบ้าน

ติวเตอร์GEDตัวต่อตัว

เรียนGED กับ SeedTutor สอบผ่านแน่นอน

ค่าสมัครสอบแบบเดี่ยวเป็นรายวิชา

ค่าสอบ $75 ต่อรายวิชา

 

ทำไมผู้ปกครองถึงไว้ใจสถาบันซีดติวเตอร์
1. ความน่าเชื่อถือ จากประสบการณ์ของครูป๊อบ 10กว่าปี เปิดรับสอบจากเด็กโรงเรียนนานาชาติที่มีชื่อเสียงมากมายผ่านการคัดเลือกจากหลักสูตร นานาชาติทุกหลักสูตร เช่น BBA, EBA, BACM, ISE, BALAC, BSAC และ INDA ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. คุณภาพการสอน จากการคัดเลือกผู้สอนคนต่อคนทำให้ติวเตอร์ที่ออกไปสอนพิเศษจากผู้ป๊อบมีคุณภาพทั้งด้านความรู้ และวิธีการถ่ายทอด อธิบายเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายไม่ซับซ้อนโดยไม่ต้องท่องจำ
3.มาตรฐานวัดความพร้อมก่อนสอบ ทางซีดติวเตอร์จัดทำข้อสอบก่อนเริ่มเรียนและหลังเรียน เพื่อเป็นเครื่องวัดความพร้อมก่อนสอบจริง
4.เป็นการเรียนพิเศษGEDแบบตัวต่อตัว ซึ่งถือว่าเป็นศักยภาพการเรียนการสอนที่ดีที่สุด
5.สะดวก สบาย ปลอดภัยต่อผู้เรียน และผู้ปกครองเพราะเป็นการสอนที่บ้าน อยู่ในภายใต้สายตาตลอด
6.สามารถระบุ วัน-เวลา สถานที่ ตามผู้เรียนสะดวกไม่ได้จัดกัดแค่ที่สถาบัน

 

สอนพิเศษGEDตามบ้าน

* อัตราค่าเรียนขึ้นอยู่กับสถานที่ และระยะทาง โปรดเช็คค่าเรียนทาง Line


คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ GED

Loader image

สอบได้ แต่ต้องมีอายุอย่างน้อย 16ปี จึงจะขอยกเว้นได้

ก่อนที่จะได้รับการยกเว้นนี้ จะต้องกรอกแบบฟอร์มการยกเว้นอายุ และลงชื่อโดยพ่อแม่หรือผู้ปกครองจากนั้นส่งไปที่ help@ged.com เมื่อทางศูนย์ตรวจสอบและอนุมัติแบบฟอร์มแล้ว จะได้รับการแจ้งเตือนในบัญชี GED.com เพื่อแจ้งให้ทราบว่าสามารถกำหนดวันสอบของได้แล้ว

 

*คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับผู้สอบที่ต้องการขอยกเว้นอายุที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (Link https://ged.com/wp-content/uploads/age_waiver_oc-1.pdf )

ไม่จำเป็นต้องจัดเตรียมเอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเพื่อการสอบ GED

ต้องทำแบบทดสอบ GED Ready และผ่านอย่างน้อย 155 ในแต่ละวิชาก่อน

เพื่อให้ผ่านการสอบ GED คะแนนขั้นต่ำยังคงเป็น 145 สำหรับแต่ละวิชา (โปรดตรวจสอบทางมหาวิทยาลัยในประเทศไทยบางแห่งอาจต้องการคะแนนที่สูงกว่านี้)

สามารถลงสอบวิชาที่สอบผ่านไปแล้วซ้ำ เพื่อทำคะแนนให้สูงขึ้นได้ (แต่ต้องสอบทั้ง 4วิชาก่อน ที่จะขอสอบใหม่ โดยอนุญาตให้สอบซ้ำได้ 1ครั้งต่อ 1วิชา เท่านั้น)

มีค่าใช้จ่าย $75USD ต่อวิชา การสอบ GED มี 4วิชา (ดังนั้นยอดรวมสำหรับทุกวิชา คือ $300USD)

ในการสอบไม่ผ่านครั้งแรก จะไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการลงสอบใหม่ แต่ถ้าสอบไม่ผ่าน 3ครั้ง จะต้องรอ 60วัน จึงจะทำการสอบซ้ำในวิชานั้นๆได้

จะแบ่งเป็น 2กรณี

1.หากยังไม่ได้ส่งคำขอสอบใหม่ทางอีเมล

ในการสอบใหม่ในประเทศไทย ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 • ได้ทำการสอบทั้ง 4วิชา
 • ได้คะแนนรวมทั้ง 4วิชา น้อยกว่า 660
 • ยังไม่ได้ยื่นเรื่องที่ขอให้สอบใหม่

(อนุญาตให้ทำข้อสอบใหม่ได้เพียงครั้งเดียวต่อวิชา)

 

ในการดำเนินการขอทำการสอบใหม่ ต้องสมัครโดยส่งอีเมลไปที่ help@ged.com พร้อมหัวเรื่อง “Application to retake exam in Thailand” และระบุข้อมูลต่อไปนี้ในอีเมล

 • your first and last name (surname)
 • date of birth
 • email used on your GED account
 • phone number used on your GED account
 • exam subject you need to retake
 • explanation for why you need to take exam again
 • date you need to retake exam by

 

ใช้ระยะเวลา 1-2 สัปดาห์ในการดำเนินการ หลังจากนั้นจะได้รับอีเมลอีกฉบับเพื่อแจ้งว่าได้รับอนุมัติให้ทำการสอบใหม่หรือไม่ จำเป็นต้องมีใบสมัครแยกต่างหากสำหรับแต่ละวิชา การส่งใบสมัครทางอีเมลไม่ได้เป็นการรับประกันว่าจะได้รับอนุญาตให้ทำข้อสอบใหม่

 

2.หากได้ส่งข้อมูลเพื่อขอสอบใหม่ทางอีเมลแล้ว

โปรดรอ 1-2 สัปดาห์ ในการตรวจสอบใบสมัครสอบใหม่ คุณจะได้รับอีเมลแยกต่างหากเพื่อระบุว่าคุณได้รับอนุมัติให้สอบใหม่หรือไม่

โปรดทราบว่าจำเป็นต้องมีใบสมัครแยกต่างหากสำหรับการสอบแต่ละวิชา และได้รับอนุญาตให้ทำการสอบใหม่ได้เพียงครั้งเดียวในแต่ละวิชา

การลงสอบใหม่มีค่าใช้จ่าย $75USD ต่อวิชา

หลังจากสอบแล้ว จะได้รับประกาศนียบัตร 2ใบ โดยอัตโนมัติ คือ ประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ฟรี 1ใบ(Diploma) และใบรับรองผลการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ฟรี 1ใบ(Transcript)
คุณต้องดำเนินการเพื่อรับประกาศนียบัตรฉบับพิมพ์ 1ใบ ฟรี โดยเอกสารแบบกระดาษนี้ จะไม่ถูกส่งโดยอัตโนมัติ คุณจะต้องยืนยันที่อยู่จัดส่งและชำระค่าไปรษณีย์ คุณสามารถขอประกาศนียบัตรได้โดยใช้กระบวนการที่ระบุไว้ด้านล่าง

 

ประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์และใบรับรองผลการเรียน GED (Electronic Diploma and Transcript)

ลิงก์ดาวน์โหลดประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์และใบรับรองผลการเรียนจะถูกส่งทางอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชี GED ของคุณ เมื่อคุณสอบผ่านทั้ง 4วิชา และได้รับประกาศนียบัตรแล้ว

 • ลิงก์ดาวน์โหลดสามารถใช้ได้ในช่วงเวลาจำกัดเท่านั้น ดังนั้นอย่าลืมดาวน์โหลดเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทันที
 • ทำตามคำแนะนำที่ให้ไว้ในอีเมลเอกสาร PDF นี้สำคัญมาก เนื่องจากสามารถนำไปยื่นมหาวิทยาลัยที่ยอมรับหนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์ได้
 • เอกสาร PDF ได้รับการตรวจสอบโดย GED Testing Service / Parchment ทุกครั้งที่เปิดโดยใช้ Blue Ribbon Securityสัญลักษณ์ริบบิ้นสีน้ำเงินที่แสดงใน PDF เป็นการรับรองว่าข้อมูลประจำตัวดิจิทัลถูกต้องเอกสารเป็นของจริงและเนื้อหาของหนังสือรับรองไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลง

 

พิมพ์ประกาศนียบัตร GED (Printed Diploma)

สามารถสั่งพิมพ์ประกาศนียบัตรได้ในบัญชี GED ของคุณที่ GED.com หลังจากเข้าสู่ระบบแล้วเข้าไปที่ My Scores และเลือก Order Duplicates > Diploma option > Printed Diploma – Free option

 • จากนั้นคุณจะถูกถามว่าคุณต้องการให้ส่งไปทางไปรษณีย์ถึงใครและที่อยู่ใด
 • ลิงก์ประกาศนียบัตรฟรี จะใช้ได้จนกว่าจะมีการใช้งานและสามารถใช้ได้ครั้งเดียวเท่านั้น
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำที่แสดงในระหว่างขั้นตอนการสั่งซื้ออย่างระมัดระวัง

 

สามารถขอใบรับรองผลการเรียนและประกาศนียบัตรได้ที่นี่ (Link https://ged.com/life_after_ged/ )

ประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์และใบรับรองผลการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ GED ที่คุณได้รับโดยอัตโนมัติ เป็น Blue Ribbon Security ซึ่งหมายความว่าจะได้รับการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกครั้งที่เปิด โดยสัญลักษณ์ริบบิ้นสีน้ำเงินที่แสดงใน PDF เป็นการรับรองว่าข้อมูลประจำตัวดิจิทัลถูกต้อง เอกสารเป็นของจริงและเนื้อหาของหนังสือรับรองไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลง

สามารถทำการสอบทั้ง 4วิชา ในวันเดียวกันได้ หากคุณสามารถหาเวลาสอบที่รองรับได้

ในประเทศไทย มีการสอบเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

สอนพิเศษGEDที่บ้าน

เรียนพิเศษGEDที่บ้าน

ติวเตอร์GEDตามบ้าน