ไอเดียการฝึก Listening Skill ให้เก่ง

ไอเดียการฝึก Listening Skill ให้เก่ง

ไอเดียการฝึก Listening Skill ให้เก่ง

                ว่ากันว่า ในบรรดาการฝึกฝนทักษะด้านภาษาอังกฤษนั้น การฟัง หรือ Listening Skill นั้นฝึกได้ย่ากที่สุด เนื่องจากบ้านเรานั้นเป็นประเทศที่ไม่ได้มีการใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาราชการ ครูที่สอนอังกฤษ ก็เป็นคนไทยที่ใช้สำเนียงไทยๆ ในการสอน ทำให้การฟังของเรานั้นแย่มาก ดังนั้นบทความนี้เราจะมาแนะนำ ไอเดียง่ายๆ ในการฝึกทักษะการฟังที่ได้ผลดี และช่วยให้ Listening Skill ของเรานั้นเก่งขึ้นมาฝากกกันครับ

  1. ทำให้ภาษาอังกฤษ นั้นกลายมาเป็นภาษาหลักในชีวิต โดยพยายามใช้ชีวิตร่วมกับภาษาอังกฤษตลอดเวลา หมายถึงตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนเลยทีเดียว คำว่าใช้ชีวิตกับภาษาอังกฤษ นี้หมายถึงการฟัง การเสพสื่อที่เป็นภาษาอังกฤษ จากสื่อต่างประเทศ เช่น ฟังวิทยุ รายการข่าว ฟังเพลง ดูหนัง ดูซีรีส์ต่างๆ พยายามดูที่เขาพูดภาษาอังกฤษเท่านั้น ทำแบบนี้ทุกๆ วัน กะช่วยทำให้การฟังภาษาอังกฤษของเรานั้นพัฒนาขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติเลยทีเดียว
  2. ลองปรับเปลี่ยนรูปแบบการฟัง เป็นระดับที่เบากว่าเดิม เช่น ถ้าดูหนัง ฟังเพลง อาจจะลองปรับ Volume ของเสียงให้เบากว่าปกตินิดหน่อย แล้วพยายามฟังให้รู้เรื่อง ถามว่าทำแบบนี้ทำไม นั่นก็เพราะว่า ในโลกแห่งความเป็นจริง ถ้าเรานั้นสื่อสารกับฝรั่ง หรือชาวต่างชาติด้วยภาษาอังกฤษ เราจะไม่สามารถคุมน้ำหนักของเสียงของคู่สนทนาได้ ดังนั้นการฝึกแบบนี้จึงช่วยให้เรานั้นสามารถที่จะฟังคู่สนทนาได้เข้าใจมากขึ้น หากเขาพูดในโทนเบากว่าปกติครับ
  3. ฝึกจากสื่อหลายๆ แบบ หลายๆ วาระ เช่น ในทีวีของต่างประเทศนั้น แนวทางการพูด หรือการสนทนากัน จะถูกปรับเปลี่ยนตามธีมของรายการ เช่น ถ้าเป็นรายการข่าวจะพูดแบบหนึ่ง ขณะที่เกมโชว์ จะพูดอีกแบบหนึ่ง ดังนั้นการที่เราฝึกฟังน้ำเสียงจากสื่อเหล่านี้ในหลายๆ รูปแบบจะช่วยให้เรามีความคุ้นเคยกับการฟังในทุกสถานการณ์นั่นเอง
  4. ฝึกโดยการลองสื่อสารกับคนที่ไม่ได้มีการใช้ภาษาอังกฤษ เป็นหลัก เช่นชาวต่างชาติ ที่ไมได้ใช้ภาษาอังกฤษในประเทศของเขา อาทิ ชาวฝรั่งเศส รัสเซีย จีน ชาวละติน เป็นต้น ทั้งนี้เพราะจะช่วยให้เราฝึกเรื่องของสำเนียงได้ดี เพราะคนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักจะมีสำเนียงที่แปร่งๆ ฟังเข้าใจยาก ดังนั้นหากเราฝึกจนฟังคนเหล่านี้รู้เรื่องแล้ว การฟังภาษาอังกฤษแท้ๆ จะเป็นเรื่องง่ายขึ้นทันตาเห็นเลยทีเดียว
  5. ฝึกโดยการไม่เน้นที่คำศัพท์เท่านั้น แต่ให้ลองฟังเพื่อแยกแยะโทนเสียง สำเนียงการพูดของคู่สนทนา หรือจากสื่อต่างๆ เพราะสำเนียงนั้นก็เป็นอีกหนึ่งทักษะย่อยที่เราจะต้องฝึกเช่นกันในการเรียน Speaking & Conversation ครับ ดังนั้นการไม่เน้นเฉพาะฟังให้รู้เรื่อง แต่เน้นฟังเพื่อฝึกสำเนียงด้วย จะเป็นการดีที่สุด
  6. อย่าลืมฝึกโดยการลองพูดดูบ้างครับ จะเป็นตัวกำหนดว่าเราสามารถซึมซับความรู้จากทักษะการฟังได้ดีแค่ไหนนั่นเอง