10วิธี การเตรียมสอบให้ได้คะแนนดี

10วิธี การเตรียมสอบให้ได้คะแนนดี

10วิธี การเตรียมสอบให้ได้คะแนนดี

                สำหรับการสอบ ไม่ว่าจะเป็นการสอบแบบไหนก็ตาม เช่น สอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค สอบปลายภาค สอบเข้า ป. 1 , ม.1 หรือ ม.4 นั้นก็ต้องมีการเตรียมตัวอย่างเข้มข้น เพื่อคะแนนที่ดีๆ ที่มีผลในการพิจารณาเลือกเข้าโรงเรียนของน้องๆ การเตรียมตัวสอบที่ดี มีเคล็ดลับดังนี้

  1. มีความตั้งใจ ที่แน่วแน่ว่าจะต้องอ่านหนังสือ เพื่อเตรียมตัวสอบอย่างจริงจัง นอกจากนั้นก็ควรที่จะมีความเชื่อมันในตัวเองด้วย
  2. วิเคราะห์ตนเองว่ามีความถนัดและมีความสามารถมากพอสำหรับการสอบเข้าโรงเรียน ที่ตั้งเป้าหมายหรือไม่ เพราะบางแห่งนั้นมีการแข่งขันสูงจริงๆ หากไม่แน่ใจหรือไม่มีความมั่นใจว่ามีความสามารถมากพอ อาจจะทำให้เสียโอกาสได้
  3. วิเคราะห์ดูวิชาที่จะสอบ แน่นอนว่าการสอบเข้าโรงเรียน ในระดับต่างๆ กันนั้น เรื่องของวิชาที่ใช้สอบนั้นก็เป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งปกติแล้วโรงเรียนในระดับต่างๆ ที่มีการสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าไปเรียน จะใช้วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เป็นหลักในการสอบ
  4. การเตรียมตนเองให้พร้อม แน่นอนว่าก่อนการสอบการเตรียมตัวโดยการเน้นทบทวนบทเรียน และหนังสือในรายวิชาต่างๆ ที่ใช้ในการสอบเป็นอย่างดี จะช่วยเพิ่มโอกาสในการสอบเข้าโรงเรียนที่ต้องการได้ แนะนำว่าควรทบทวนบทเรียนเพื่อเตรียมตัวเสมอ ไม่ควรมาเน้นเอาก่อนสอบเพราะจะทำให้เกิดอาการเบลอได้
  5. จัดการเวลา และใช้ชีวิตให้เหมาะสมสำหรับการเตรียมสอบ เพราะว่าการเตรียมตัวสอบนั้นต้องใช้สมาธิอย่างสูง ในการอ่านหนังสือ ทบทวนตำรับตำรา นอกจากนั้นยังต้องติวพิเศษ หรือเรียนพิเศษ เพิ่มเติมอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการสอบเข้าโรงเรียนในระดับไหน ดังนั้นต้องวางแผนที่รัดกุมเหมาะสม โดยการตัดเอากิจกรรมที่ไม่จำเป็นออกไป แล้วเน้นกิจกรรมสำหรับการอ่านหนังสือให้มากขึ้น
  6. นอกจากการจัดการเวลาในการทำกิจกรรมต่างๆ แล้ว ยังต้องมีการวางแผนในการอ่านหนังสือ โดยเน้นวิชาที่มีความถนัดก่อน ซึ่งจะช่วยให้จำและทบทวนได้ง่าย นอกจากนั้นควรหัดทำแบบฝึกหัดเพื่อเพิ่มความคุ้นเคยให้กับตนเองมากที่สุด
  7. ควรงดกิจกรรมที่ไม่จำเป็นอย่างสิ้นเชิง ไม่ว่าจะเป็นการเที่ยว การเล่นเกม เล่นอินเตอร์เน็ต Social ต่างๆ เพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นการดึงเอาสมาธิของเราให้หลุดไป จะทำให้สับสนได้ และอ่านหนังสือไม่จำ
  8. ไม่ควรปล่อยให้ตนเองมีเวลาว่าง เมื่อไหร่ที่ว่าควรเอาหนังสือมาอ่านหรือหัดทำแบบฝึกหัด เพื่อทบทวนตนเองตลอดเวลา ก็จะช่วยให้เราสามารถจำหรือเข้าใจเนื้อหาสำหรับการสอบได้มากขึ้น
  9. เมื่อเกิดความเครียด ในการอ่านหนังสือ ไม่ควรฝืนอ่านต่อ แต่ให้ออกมาเดินเล่นผ่อนคลายสกัครู แล้วจึงกลับไปอ่านหนังสือ ทำแบบฝึกหัดอีกครั้ง จะช่วยให้อ่านหนังสือต่อได้ดีกว่าการฝืนอ่าน
  10. พักผ่อน นอนหลับให้เพียงพอ

 

เรียนพิเศษ

ติวสอบ