5ทัศนคติที่แย่ และควรกำจัดทิ้ง เมื่อเรียนภาษาอังกฤษ

5ทัศนคติที่แย่ และควรกำจัดทิ้ง เมื่อเรียนภาษาอังกฤษ

5ทัศนคติที่แย่ และควรกำจัดทิ้ง เมื่อเรียนภาษาอังกฤษ

                สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษนั้น จะต้องมีทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้ให้เก่งทักษะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะด้านคำศัพท์ และการสนทนา เป็นต้น อย่างไรก็ตามสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษนั้น ก็มีสิ่งที่เรียกว่า ทัศคติที่แย่และควรกำจัดทิ้งเพื่อให้การเรียนภาษาอังกฤษนั้นมีประสิทธิภาพ และได้ผลดีมากขั้น ซึ่ง ความแย่ๆ ที่ต้องกำจัดทิ้งในการเรียนภาษาอังกฤษ มีดังต่อไปนี้

  1. ห้าม คิดว่าภาษาอังกฤษของเรานั้นดีอยู่แล้ว เพราะความคิดข้อนี้เป็นสาเหตุของการถดถอยด้านภาษา ซึ่งคนที่คิดว่าตนเองเก่งอยู่แล้ว มักจะไม่ค่อยฝึกฝน หรือเรียนรู้เพิ่มเติม และสำหรับบ้านเราที่ไม่ได้มีการใช้งานภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว ก็จะทำให้ทักษะด้านนี้ลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆ ดังนั้น หากเราสามารถกำจัดความคิดที่ว่าไม่ต้องเรียนเพิ่ม หรือเราเก่งอยู่แล้วออกไปได้ และขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติม ทักษะของเราที่มีอยู่แล้วก็จะยิ่งเพิ่มพูนขึ้นไปอีกครับ
  2. ห้ามดูถูกตัวเอง หลายๆ คนที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ (หรือเรียนมานานแล้ว แต่ไม่ไปถึงไหน) มักจะชอบดูถูกตัวเองว่า ไม่ไหวหรอก ฉันไม่สามารถเอาดีด้านภาษาอังกฤษได้ ทัศนคติแบบนี้ไม่ดีอย่างมาก เพราะว่า มันหมายถึงการยอมแพ้ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลยทีเดียว ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะไม่สามารพัฒนาต่อได้เลย ดังนั้นใครที่มีทัศนคติแบบนี้ให้โยนมันทิ้งไปซะ แล้วตั้งใจเรียนรู้และอดทน ซึ่งเมื่อผ่านจุดแรกเริ่มไปได้และพัฒนาทัศนคติให้ดีขึ้น จะพบได้เลยว่าเราพัฒนาทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด
  3. ห้ามคิดว่าเราไม่สามารถเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งได้ เพราะเราไม่มีพรสวรรค์ อันนี้ก็คล้ายกับข้อ (2) แต่แย่กว่าตรงที่ยอมแพ้ ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มเลย ดังนั้นให้เราปรับทัศคติตรงนี้ โดยให้คิดไปในทางบวกว่าเราสามารถที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ดีไม่แพ้คนที่มีพรสวรรค์ เพียงแค่เราฝึกฝน และอดทนกับมันมากพอ เพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้เก่งไม่แพ้คนอื่นๆ ได้แล้วครับ
  4. ห้าม ผลัดวันประกันพรุ่งอย่างเด็ดขาด หลายๆ คนมักจะชอบผลัดวันประกันพรุ่งในการฝึกทักษะต่างๆ ของภาษาอังกฤษ เช่น ตั้งใจว่าจะฝึกการฟัง Listening จากหนังต่างประเทศ แต่พอถึงเวลาจริงๆ กลับผลัดไปวันอื่น เป็นต้นอันนี้มันหมายถึงเราเกียจคร้าน และไม่ยอมที่จะฝึกฝนตัวเองให้เก่งภาษาอังกฤษ แล้วผลัดไปเรื่อยๆ แบบนี้เมื่อไหร่จะเก่งขึ้นครับ (แถมเมื่อไม่เก่งก็ดันไปโทษว่าตัวเองไม่มีพรสวรรค์ซะอีก)
  5. ห้ามคิดว่าการหากไม่มีเงิน จะเรียนภาษาไม่ได้ อันนี้เป็นความคิดที่ผิดมาก เพราะยุคนี้การเรียนภาษาอังกฤษ นั้นไม่จำเป็นต้องใช้เงินมากมายแล้ว หรือจะเรียนฟรีก็ได้ จากเว็บภาษาต่างๆ ที่มีอยู่มากมายใมนปัจจุบันนั่นเอง